Rozwód czy separacja?

Niewątpliwie decyzja o rozstaniu to jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu każdego człowieka. Dla osób pozostających w związku małżeńskim rozstanie to dodatkowo konieczność zadecydowania o sprawach rodziny tj. o losie wspólnych, małoletnich dzieci czy o wspólnym majątku. W takiej sytuacji małżonkowie często stają przed dylematem – co będzie korzystniejsze? Rozwód czy separacja?

Oczywiście, nie ma na to jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Aby podjąć właściwą decyzję należy, przede wszystkim, zadać sobie pytanie o plany na przyszłość.

Zasadniczo rozwód jest najlepszym rozwiązaniem, gdy nie widzimy szans na dalsze wspólne życie z małżonkiem i w przyszłości chcielibyśmy zawrzeć związek małżeński z inną osobą. W pozostałych przypadkach, dobrym rozwiązaniem będzie wystąpienie z pozwem o separację. Orzeczenie separacji nie stanowi przeszkody ku temu aby strony powróciły do wspólnego pożycia.

Skutki separacji są zbliżone do skutków rozwodu z tym wyjątkiem, że pomimo orzeczenia separacji, małżeństwo trwa nadal. Z tego powodu małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego, nie mogą też powrócić do nazwiska jakie nosili przed zawarciem związku małżeńskiego. Tak jak przy rozwodzie, orzeczenie separacji powoduje uchylenie obowiązków małżeńskich. Na skutek separacji ustają małżeńskie obowiązki dotyczące wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności oraz współdziałania dla dobra założonej rodziny i przyczyniania się do zaspokajania jej potrzeb.

W niektórych przypadkach względy słuszności mogą jednak przesądzać o obowiązku niesienia wzajemnej pomocy materialnej i duchowej i konieczności realizacji obowiązku alimentacyjnego.

Orzeczenie separacji wywiera skutek także w sferze majątkowej małżonków i na gruncie prawa spadkowego. Prawomocne orzeczenie separacji powoduje powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami z mocy prawa (jeśli małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej małżeńskiej). W razie śmierci jednego z małżonków pozostających w separacji, drugi małżonek pozostaje także wyłączony od dziedziczenia z ustawy co, oczywiście, nie wyklucza dziedziczenia testamentowego.

W wyroku orzekającym separację, stosując te same przepisy co przy rozwodzie, Sąd orzeka o winie za rozkładu pożycia, o władzy rodzicielskiej, alimentach na dzieci, rozstrzyga kwestie wspólnego mieszkania, podziału majątku, obowiązku utrzymywania jednego małżonka przez drugiego.

Pomimo tego, że postępowanie w sprawie o separację jest szybsze i łatwiejsze pod względem dowodowym niż w sprawie o rozwód to przepisy prawa przewidują przypadki kiedy orzeczenie separacji jest niedopuszczalne. Separacja nie może być orzeczona, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeśli masz wątpliwości co do tego jakie postępowanie należy zainicjować w Twojej sprawie, w jaki sposób i kiedy podzielić wspólny majątek lub też nie potrafisz porozumieć się z małżonkiem w kwestiach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką w Opolu. Wspólnie wypracujemy najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie.

 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.