ADWOKAT TOMASZ PIRÓG

KANCELARIA ADWOKACKA

Najczęściej myśl o popełnieniu wykroczenia, a tym bardziej przestępstwa wydaje się bardzo odległa, jednak może się zdarzyć, że zostaniemy oskarżeni o jego dokonanie. Zawiłość postępowania, brak znajomości przepisów prawa karnego oraz zawsze towarzyszący takim czynnościom stres uniemożliwiają skuteczną samodzielną obronę, a źle poprowadzona sprawa skutkować może poważnymi komplikacjami w życiu, tak osobistym, jak i zawodowym. Tym samym współpraca z adwokatem i jego wsparcie, są dla nas najlepszym rozwiązaniem trudnej sytuacji, bowiem zwykle możliwe jest ograniczenie lub jeżeli to możliwie nawet wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym, po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego. Adwokat występuje w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym albo jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – a więc tzw. oskarżyciel posiłkowy, reprezentując Państwa interesy w przypadku, gdy byliście Państwo ofiarą przestępstwa. Kancelaria Adwokacka Tomasza Piróg służy Państwu pomocą w szczególności zakresie przestępstw przeciwko, mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstw o charakterze seksualnym, przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, przestępstw skarbowych, oraz przestępstw o charakterze gospodarczym. Kancelaria pomoże Państwu, także w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu dla nieletnich. W tym miejscu wypada wskazać, iż wsparcie naszej Kancelarii w zakresie postępowania w ramach prawa karnego oparte jest na trzech filarach, adekwatnych do podstawowych etapów związanych z czynnościami prawnymi, tj.
  • pomoc prawna w trakcie postępowania przygotowawczego, gdzie decyzja o jego rozpoczęciu jest wynikiem inicjatywy organów ścigania lub też samego pokrzywdzonego. Wówczas wsparcie adwokata polega przede wszystkim na opracowaniu linii obrony, zebraniu niezbędnych dokumentów oraz zapoznanie Klienta z kolejnymi czynnościami,
  • pomoc prawna w trakcie postępowania sądowego, co w szczególności wymaga przygotowania merytorycznej linii obrony oraz ustosunkowanie się do aktów oskarżenia, w tym stadium pomoc prawna trwa aż do zapadnięcia prawomocnego wyroku,
  • pomoc prawna w trakcie postępowania wykonawczego, co jest związane z wydaniem wyroku, tu pomoc prawna w szczególności polega na ubieganiu się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.
W sytuacji gdy Klient jest pozbawiony wolności adwokat spotyka się z nim w areszcie śledczym albo zakładzie karnym.

 
MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
EKSPERTAMI

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

KONTAKT

ADWOKAT TOMASZ PIRÓG OPOLE

Opole ul. Krakowska 1/Ip. kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie witryny i pozycjonowanie - Agencja Reklamowa Efective
Projekt graficzny strony - Sabina Mańka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.