tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Najczęściej myśl o popełnieniu wykroczenia, a tym bardziej przestępstwa wydaje się bardzo odległa, jednak może się zdarzyć, że zostaniemy oskarżeni o jego dokonanie. Zawiłość postępowania, brak znajomości przepisów prawa karnego oraz zawsze towarzyszący takim czynnościom stres uniemożliwiają skuteczną samodzielną obronę, a źle poprowadzona sprawa skutkować może poważnymi komplikacjami w życiu, tak osobistym, jak i zawodowym. Tym samym współpraca z adwokatem i jego wsparcie, są dla nas najlepszym rozwiązaniem trudnej sytuacji, bowiem zwykle możliwe jest ograniczenie lub jeżeli to możliwie nawet wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym, po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego. Adwokat występuje w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym albo jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – a więc tzw. oskarżyciel posiłkowy, reprezentując Państwa interesy w przypadku, gdy byliście Państwo ofiarą przestępstwa. Kancelaria Adwokacka Tomasza Piróg służy Państwu pomocą w szczególności zakresie przestępstw przeciwko, mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstw o charakterze seksualnym, przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, przestępstw skarbowych, oraz przestępstw o charakterze gospodarczym. Kancelaria pomoże Państwu, także w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu dla nieletnich. W tym miejscu wypada wskazać, iż wsparcie naszej Kancelarii w zakresie postępowania w ramach prawa karnego oparte jest na trzech filarach, adekwatnych do podstawowych etapów związanych z czynnościami prawnymi, tj.

  • pomoc prawna w trakcie postępowania przygotowawczego, gdzie decyzja o jego rozpoczęciu jest wynikiem inicjatywy organów ścigania lub też samego pokrzywdzonego. Wówczas wsparcie adwokata polega przede wszystkim na opracowaniu linii obrony, zebraniu niezbędnych dokumentów oraz zapoznanie Klienta z kolejnymi czynnościami,
  • pomoc prawna w trakcie postępowania sądowego, co w szczególności wymaga przygotowania merytorycznej linii obrony oraz ustosunkowanie się do aktów oskarżenia, w tym stadium pomoc prawna trwa aż do zapadnięcia prawomocnego wyroku,
  • pomoc prawna w trakcie postępowania wykonawczego, co jest związane z wydaniem wyroku, tu pomoc prawna w szczególności polega na ubieganiu się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.
W sytuacji gdy Klient jest pozbawiony wolności adwokat spotyka się z nim w areszcie śledczym albo zakładzie karnym.

Kancelaria adwokacka opole świadczy swoje usługi na terenie: Opole, Prudnik, Krapkowice, Nysa, Głubczyce, Namysłów, Kluczbork, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie. adwokat opole, prawnik opole, kancelaria prawna opole, rozwód

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił?

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził?

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających?

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku?

Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony?

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi?

Fałszowanie dokumentu

Kradzież, kradzież z włamaniem

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu?

Ścigany listem gończym?