Rękojmia, a gwarancja - jakie są różnice.

Rękojmia została uregulowana w art. 556-572 kodeksu cywilnego. Jest to odpowiedzialność sprzedawcy za ujawnione wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru. Z tytułu rękojmi klient może żądać od sprzedawcy: bezpłatnej naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia lub zwrotu ceny. Na kupującym spoczywa prawo wyboru naprawy, wymiany rzeczy lub obniżenia ceny. Sprzedawca jest zobligowany wyborem kupującego. Jedynie odstąpienie od umowy tj. zwrot ceny za towar jest wariantem ostatecznym, gdy poprzednie nie mogą zostać spełnione przez sprzedawcę. Podstawą reklamacji jest zawsze dokument potwierdzający zakup: paragon, faktura, umowa. Istotne jest, iż sprzedawca nie może odmówić przyjęcia towaru w przypadku braku oryginalnego opakowania.

Rękojmia dotyczy wad:

  • fizycznych oraz prawnych,
  • z tytułu umowy o dzieło,
  • z tytułu umowy o roboty budowlane,
  • tytułu umowy najmu.
Odpowiedzialność sprzedawcy rozciąga się na okres 2 lat od daty wydania rzeczy. Termin na złożenie reklamacji wynosi 1 rok od dnia wykrycia wady. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni. Niezachowanie terminu 14 dniowego przez sprzedawcę obliguje go do poinformowania kupującego o przyczynach nierozstrzygnięcia, jednak brak stosownej informacji od sprzedającego sprawia, iż reklamacje uznaje się za uwzględnioną.1 Gwarancja natomiast została uregulowana w art. 577 – 582 kodeksu cywilnego. Jest ona zapewnieniem producenta o jakości towaru. Gwarancja jest niezależna od osoby sprzedawcy. Producent towaru udziela gwarancji dobrowolnie, wraz z wydaniem towaru. Gwarancja jest dokumentem określającym zasady udzielania gwarancji, jej czas trwania. W postanowieniach gwarancji producent określa przysługujące kupującemu żądania. 2 Kupujący niezlanie od uprawnień z tytułu rękojmi może także dochodzić uprawnień wynikających z gwarancji. Termin dochodzenia gwarancji i rękojmi nie muszą być takie same. Rękojmia została określona ustawowo 2 letnim terminem. Producent sam określa czas trwania gwarancji. Jeżeli dochodzisz uprawnień z tytułu reklamacji lub gwarancji i napotykasz opór po stronie sprzedawcy lub producenta, zgłoś się do naszej Kancelarii Adwokackiej - polecam adwokat Tomasz Piróg.

1. Uliasz Roman, Komentarz do art. 556-581 Kodeksu cywilnego, wydanie internetowe

2. ibidem.

 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.