Przedawnienie roszczeń, co warto wiedzieć.

Ustawowe terminy przedawnienia roszczeń dążą do wyważenia interesów wierzyciela i dłużnika. W przypadku przedawnienia roszczeń dłużnik nie ma obowiązku spłacić należności wierzycielowi. Od chwili, gdy dochodzenie roszczenia staje się możliwe (chwila wymagalności roszczenia) rozpoczyna bieg przedawnienie roszczeń. Znaczenie ma również zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia.
Zgodnie z kodeksem cywilnym, zawieszenie biegu przedawnienia dotyczy:

  • roszczeń przysługujcych dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
  • roszczeń przysługujących osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
  • roszczeń przysługujących jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
  • roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje oraz wszczęcie mediacji3. Co ważne, po każdym przerwaniu przedawnienia – biegnie ono na nowo.
Przedawnieniu ulegają jedynie roszczenia majątkowe. Wskazuje się przy tym, że regulacja ustawowa przewiduje pewne wyjątki.

Chcesz sprawdzić czy upłynął termin przedawnienia? Nie masz czasu na analizę wszystkich dokumentów? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z moją kancelarią adwokacką w Opolu.

 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.