Postępowanie spadkowe - jak nabyć spadek? Kto odpowiada za długi spadkowe?

W chwili otwarcia spadku, jego nabycie przez spadkobiercę ma charakter tymczasowy1. Ustawa przyznaje trzy możliwości realizacji skutków prawnych, związanych z dziedziczeniem.
Spadkobierca może przyjąć spadek2:

  • bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste);
  • z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza);
  • bądź spadek odrzucić.
W przypadku pierwszego ze sposobów, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi zmarłej osoby bez organiczeń. Oznacza to, że osoba poprzez przyjęcie proste odpowiada za spłatę wszystkich długów zarówno z majątku, który odziedziczył po zmarłym jak również z całego swojego majątku.
Nabycie spadku z dobrodzejstwem inwentarza oznacza, że odpowiedzialność za długi zmarłego zostaje ograniczona do wartości odziedziczonego spadku.
Ostatnim sposobem jest odrzucenie spadku – spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności za długi i nie ma obowiązku ich spłacać3.
Podkreślić należy, iż spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie stosownego oświadczenia4. Po upływie powyższego terminu, brak oświadczenia jest równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Milczenie spadkobiercy prowadzi do nabycia spadku, nawet bez jego woli5.
W skład długów spadkowych wchodzą zobowiązania powstałe przed śmiercią spadkodawcy, jak również powstałe w wyniku śmierci (m.in. koszty postępowania spadkowego, koszty pogrzebu).
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powołany spadkobierca może (pod warunkiem pełnej zdolności do czynności prawnych) złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.
Działu spadku można dokonać w każdym czasie. Wyróżnia się dwa sposoby dokonania działu spadku:
  • na mocy umowy zawartej pomiędzy wszystkimi spadkobiercami (umowa pozasądowa, ugoda sądowa zawarta w postępowaniu pojednawczym, ugoda sądowa zawarta przed sądem polubownym, ugoda sądowa zawarta w postępowaniu nieprocesowym);
  • na mocy orzeczenia sądu, na wniosek któregokolwiek ze spadkobierców6.
Chcesz przyjąć spadek bez długów czy też podzielić go na drodze sądowej? Potrzebujesz pomocy prawnej? Zapraszam do kontaktu - skuteczny adwokat Tomasz Piróg.

 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.