Poczyniłeś nakłady? Jak uzyskać ich zwrot?

Na początek należy określić osoby obowiązane do wydania korzyści, są to bezpośrednio wzbogacony, a także osoba trzecia, na którą przeszedł obowiązek wydania korzyści, co zostało uregulowane w art. 407 oraz 408 KC1,2 Nakładami są wszelkiego rodzaju wydatki poczynione na przedmiot wzbogacenia. Są to zarówno widoczne ulepszenia (wzniesienie budynku, zasadzenie drzew) jak również wydatki na naprawy rzeczy. Wśród nakładów możemy wyróżnić: nakłady konieczne – służące do utrzymania rzeczy w stanie odpowiednim do użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem oraz służące do naprawy lub utrzymania np. zwierząt, czy zapłatę danin publicznych. Osoba, która przez nakłady została wzbogacona ma prawo żądać zwrotu nakładów w sytuacji, gdy nie znajdą one pokrycia w użytku. Warto w tym miejscu wskazać, iż korzyści niemajątkowe (duchowe) nie stanowią pożytku. Brak osiągniętego użytku daje podstawę do żądania zwrotu nakładów w całości, natomiast jeżeli użytek był mniejszy od wartości nakładów wówczas można dochodzić zwrotu różnicy.3 Drugim rodzajem nakładów są nakłady użyteczne i zbytkowne - poczynione w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb i upodobań. Żądanie ich zwrotu jest zasadne tylko i wyłącznie wtedy, gdy zwiększają wartość korzyści. Nakłady te zmniejszają wzbogacenie, co za tym idzie zmniejsza się obowiązek zwrotu korzyści. Osoba zobowiązana do zwrotu nakładów innych niż konieczne może te nakłady zabrać i przywrócić stan poprzedni.4 Chcesz zwrotu poczynionych nakładów? Nie wiesz jakie kroki podjąć? Skontaktuj się z adwokatem Tomaszem Piróg i uzyskaj niezbędną pomoc prawną w odzyskaniu Twoich należności. Zapraszamy!

1. Art.  407.
Jeżeli ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, rozporządził korzyścią na rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek wydania korzyści przechodzi na tę osobę trzecią.

Art.  408.  
§  1. Zobowiązany do wydania korzyści może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie znalazły pokrycia w użytku, który z nich osiągnął. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania; może jednak zabrać te nakłady, przywracając stan poprzedni.

§  2. Kto czyniąc nakłady wiedział, że korzyść mu się nie należy, ten może żądać zwrotu nakładów tylko o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania.

§  3. Jeżeli żądający wydania korzyści jest zobowiązany do zwrotu nakładów, sąd może zamiast wydania korzyści w naturze nakazać zwrot jej wartości w pieniądzu z odliczeniem wartości nakładów, które żądający byłby obowiązany zwrócić.

2. Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II, wydanie internetowe

3. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz 2018, wyd. 18/P. Księżak, wydanie internetowe

4.Ibidem.

 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.