Kary umowne.

Kara umowna jest to unormowane w art. 484 kodeksu cywilnego1 uregulowanie mające na celu zastąpienie odszkodowania, pełniące funkcję stymulacyjną i represyjną. Zastrzeżenie kary umownej ułatwia wierzycielowi realizację jego uprawnień z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wierzyciel może dochodzić zapłaty kary umownej niezależnie na wysokość poniesionej szkody. Oznacza to, iż jeżeli w umowie zastrzeżono kary umowne, a następnie wystąpią okoliczności jej zapłaty, dłużnik jest obowiązany do zapłaty określonej kwoty bezwzględnie i niezależnie od wykazania szkody2.

Ważnej jest, iż zastrzeżenie kary umownej rodzi ryzyko niepokrycia całkowitej wysokości powstałych strat jakie poniesie wierzyciel. Bowiem przepisy uniemożliwiają żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej3. Podkreślenia wymaga, iż jedynie tylko wtedy, gdy strony obok kary umownej w umowie zaznaczą możliwość dochodzenia odszkodowania, wierzyciel może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej4. Kara umowna zastrzeżona wraz z możliwością odszkodowania musi zostać zaliczona na poczet odszkodowania, w praktyce oznacza to, iż zasądzeniu podlega tylko odszkodowanie w wysokości przekraczającej karę umowną5.

Prowadzisz działalność gospodarcza, chcesz zastrzec kary umowne w umowie i nie wiesz jak to zrobić? Skontaktuj się z adwokatem z Opola Tomaszem Piróg w celu uzyskania niezbędnej pomocy. Zapraszamy!

1 Art.  484.  [Wysokość kary umownej a odszkodowanie]

§  1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.
§  2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

2 Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II, wydanie internetowe

3 Zob. wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1981 r., IV CR 91/81, OSP 1982, z. 5, poz. 67

4 Zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 23 lipca 2013 r., V ACa 233/13, LEX nr 1362696

5 Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, wyd. II, wydanie internetowe

 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.