Co lepsze – umowa zlecenia czy o dzieło?

Umowa zlecenia oraz umowa o dzieło najczęściej dotyczą zobowiązania do świadczenia określonych usług lub zamówienia określonej usługi. Obie umowy uregulowane są w kodeksie cywilnym w księdze III – zobowiązania.

W celu świadczenia różnego rodzaju usług, często w zamian za ekwiwalent majątkowy wyodrębniono normatywnie umowę o dzieło. Współcześnie jest to typ umowy obejmujący odpłatne świadczenie usług określonego rodzaju1, mający charakter umowy wzajemnej, odpłatnej oraz dwustronnie zobowiązującej.

Czym róźni się umowa o dzieło od zlecenia? Umowa o dzieło to „umowa rezultatu”, tzn. przyjmujący zamówienie ma obowiązek poczynić starania, które w przyszłości mają doprowadzić do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu2.

Umowa zlecenia należy do umów z zakresu pośrednictwa. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie3. Umowa ta związana jest z obowiązkiem osobistego świadczenia, natomiast w umowie o dzieło najważniejsze jest osiągnięcie końcowego rezultatu, obowiązek osobistego wykonania dzieła ma podrzędne znaczenie.

Kolejną różnicą jest to, że umowa o dzieło jest odpłatna, natomiast umowa zlecenia może być nieodpłatna, brak wynagrodzenia musi wynikać z okoliczności lub samej umowy.

Warto podkreślić, że dla oceny stosunku prawnego należy badać cel oraz zgodny zamiar stron4. Nie ma znaczenia ani tytuł umowy ani jej nazwa. Zapraszam do kontaktu skuteczny adwokat z Opola Tomasz Piróg

1 Art. 627 kodeksu cywilnego, Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II, opublikowano LEX 2014.
2 System prawa prywatnego, A. Brzozowski, t. 7, 2004, s. 327.
3 Art. 734 par. 1 kodeksu cywilnego.
 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.