tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Kancelaria Adwokacka adwokata Tomasza Piróg świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych, gdzie reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Prowadzimy pomoc prawną w zakresie opiniowania umów o pracę, przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, kontrakty managerskie, regulaminy pracy i wynagradzania oraz umowy o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) będące podstawą współpracy przedsiębiorców z osobami trzecimi. W praktyce najczęściej spotykane sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria, to:

  • spory dotyczące stosunku pracy (m.in. o rozwiązanie umowy o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, klauzule zakazu konkurencji, klauzule poufności);
  • sprawy związane z finansami w ramach stosunku pracy – (m.in. stosowanie kar porządkowych, o wynagrodzenia, ekwiwalenty);
  • sprawy związane z czasem pracy (zadaniowy system czasu pracy i jego stosowanie, nadgodziny i ich rozliczanie, delegacje, dyżury),
  • odszkodowania za wypadki przy pracy,
  • zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw;
  • zatrudnienie na podstawie mianowania, powołania jak i zatrudnianie członków zarządów spółek.
Poza powyższym świadczymy także pomoc prawną w zakresie sporządzania odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS), a to w sprawach emerytur, rent i innych świadczeń

Kancelaria adwokacka opole świadczy swoje usługi na terenie: Opole, Prudnik, Krapkowice, Nysa, Głubczyce, Namysłów, Kluczbork, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie. adwokat opole, prawnik opole, kancelaria prawna opole, rozwód

Czujesz, że jesteś w pracy dyskryminowany, a może ktoś stosuje względem Ciebie mobbing?

Odpowiedzialność materialna

Pracujesz w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, a może w niedziele i święta, o to kilka rzeczy które powinieneś wiedzieć.

Rozwiązanie umowy o pracę

Wypadek przy pracy

Zasiłek chorobowy

Zakaz konkurencji