tel. 77 307 06 65tel. kom. 605 610 775

Kancelaria Adwokacka adwokata Tomasza Piróg świadczy pomoc prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw karno – skarbowych. Usługa ta jest adresowana do przedsiębiorców, członków zarządów, dyrektorów finansowych, księgowych oraz wszystkich innych osób zagrożonych odpowiedzialnością karną skarbową. Prowadzenie obrony w tego rodzaju sprawach wymaga wiedzy zarówno z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, jak i podatkowego oraz celnego. Dlatego w ramach powyższej specjalizacji sprawa prowadzona jest równolegle przez adwokata i doradcę podatkowego, bowiem postępowanie karno skarbowe charakteryzują się dwutorowością, co oznacza, iż aspekty odpowiedzialności karnej zawsze przeplatają się z elementami podatkowymi. Klient uzyskuje zatem unikalną na rynku usługę świadczoną w jednym miejscu, bez konieczności sięgania do pomocy odrębnie adwokata i doradcy podatkowego, tym samym minimalizuje ponoszone przez siebie koszty. Najczęściej spotykane sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria, dotyczą:

  • uchylanie się od obowiązku podatkowego,
  • nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowych,
  • oszustw podatkowych,
  • przemytu i oszustw celnych,
  • usunięcia towaru spod dozoru celnego,
  • wyłudzenia podatku VAT,
  • działania na szkodę spółki.
Podjęcie obrony klienta możliwe jest już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez finansowe organy kontroli skarbowej i prokuraturę. W sytuacji, gdy sprawa nie zakończy się na etapie postępowania przygotowawczego, obrona kontynuowana jest w postępowaniu sądowym. Tym samym Kancelaria oferuje kompleksowe opracowanie linii obrony, a to pod kątem uniewinnienia klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary (badanie pod kątem naruszenia przepisów podatkowych, przepisów o reglamentacji działalności gospodarczej, aktywne gromadzenie materiału dowodowego, udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia, ustalenie optymalnego stopnia „współpracy” z finansowymi organami postępowania przygotowawczego. Pomoc prawna obejmuje m.in. udział w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniu, posiedzeniu, rozprawie, udział w negocjacjach (np. w celu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności), a także obronę w postępowaniu wykonawczym.

Kancelaria adwokacka opole świadczy swoje usługi na terenie Opola od 2013 roku. adwokat opole, prawnik opole, kancelaria prawna opole, rozwód

Oszustwo podatkowe

Wyłudzanie podatku VAT

Usunięcie spod dozoru celnego