tel. 77 307 06 65tel. kom. 605 610 775

Kancelaria Adwokacka adwokata Tomasza Piróg świadczy kompeksowe usługi w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej w działalności spółek. Rozwiązujemy problemy prawne podmiotów gospodarczych w zakresie:

 • tworzenia, przekształcania, likwidacji spółek, zmiany aktów założycielskich,
 • udzielamy bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzamy ekspertyzy prawne i opiniujemy umowy,
 • reprezentacjemy spółki przez sądami, arganami administracji państwowej i samorządowej,
 • zapewniamy udział w posiedzeniach władz spółek, przygotowywujemy projekty uchwał, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG, zmiany aktów założycielskich itp.,
 • zapewniamy udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi.

Kancelaria świadczy także usługi związane z problemami związanymi z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w obrocie cywilno-prawnym, w zakresie zabezpieczania umów i wierzytelności, jak również zajmuje się windykacją długów.

owe opracowanie linii obrony, a to pod kątem uniewinnienia klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary (badanie pod kątem naruszenia przepisów podatkowych, przepisów o reglamentacji działalności gospodarczej, aktywne gromadzenie materiału dowodowego, udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia, ustalenie optymalnego stopnia „współpracy” z finansowymi organami postępowania przygotowawczego. Pomoc prawna obejmuje m.in. udział w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniu, posiedzeniu, rozprawie, udział w negocjacjach (np. w celu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności), a także obronę w postępowaniu wykonawczym.

W dzisiejszych czasach, głównie ze względu na liczbę i zawiłość permanentnie zmieniających się regulacji prawnych prowadzenie działalności gospodarczej stwarza wiele problemów. Z praktyki działalności Kancelarii wynika, iż zwłaszcza mniejsi przedsiębiorcy, którzy próbują podołać wszystkim obowiązkom samodzielnie, narażają się często na poważne konsekwencje prawne, a to zwykle wynika z obawy przed nadmiernymi kosztami obsługi prawnej prowadzonej przez zawodowego prawnika. Kancelaria Adwokacka adwokata z Opola Tomasza Piróg wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom, albowiem oferujemy kompleksową i bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej. Szczególny obszar naszej praktyki zajmuje świadczenie pomocy prawnej osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw karno – skarbowych (usługa ta jest adresowana do przedsiębiorców, członków zarządów, dyrektorów finansowych, księgowych oraz wszystkich innych osób zagrożonych odpowiedzialnością karną skarbową). W ramach podstawowych usług prawnych świadczonych na rzecz Przedsiębiorców przez Adwokatów z Opola oferujemy  także:

 • tworzenie, przekształcanie, likwidację spółek, zmiany aktów założycielskich,
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów prawnych,
 • reprezentację zewnętrzną przez sądami, organami administracji państwowej i samorządowej,
 • zapewnienie udziału w posiedzeniach władz Spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG, zmiany aktów założycielskich itp.,
 • udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi.
Pomoc prawna świadczona jest na podstawie umów zawartych na czas określony lub nieokreślony, także w systemie doraźnym. Kancelaria w ramach prowadzonych usług proponuje kontakt osobisty, jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Kancelaria adwokacka opole świadczy swoje usługi na terenie Opola od 2013 roku. adwokat opole, prawnik opole, kancelaria prawna opole, rozwód