tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

ADWOKAT OPOLE - Tomasz Piróg

Kancelaria adwokacka Tomasza Piróg prowadzi sprawy cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze, zus, rozwody.
Nasza kancelaria obsługuje osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów. Na pewno znajdziemy rozwiązanie Państwa problemu.

kancelaria adwokacka opole

Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalizacji karnej, obroniłam pracę magisterską nt. „Przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Polsce po 1990 r.” Zgodnie z art.8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 145) świadczę pomoc prawną polegającą na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa pracy i prawa rodzinnego. Prowadzę obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego obejmującą bieżące doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych.
W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się również prowadzeniem spraw w oparciu o Konwencję Haską, dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicą. Reprezentowałam w tej kwestii polskich obywateli (rodziców dzieci) przed polskim sądami.
Ponadto jako radca prawny prowadzę sprawy z zakresy prawa prywatnego międzynarodowego, w oparciu konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.
Moje szerokie doświadczenie naukowe i radcowskie oraz doskonałe kompetencje są dużym wsparciem dla klientów kancelarii. Radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu wpisany pod nr OP- 1456. Prowadzę własną działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Pławiak.

kancelaria adwokacka opole

Tomasz Piróg
ADWOKAT

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie odbywania aplikacji zdobywałem doświadczenie zawodowe pracując w uznanych w Opolu kancelariach prawnych. W szczególności natomiast cenię sobie doświadczenie nabyte w pracy – asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu, tj. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Mając na uwadze powyższe posiadam stosowną wiedzę nie tylko w prowadzeniu spraw sądowych, doradztwie prawnym widzianym ze strony pełnomocnika procesowego ale także bogate, nieocenione i przydatne praktyczne doświadczenie co do sposobu działania sądów.
Specjalizuję się w prawie karnym – skarbowym, karnym, rodzinnym, w tym w postępowaniach z nieletnimi oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
Współpracuję z innymi prawnikami w Opolu, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi, zatrudniam także aplikantów. Posiadam uprawnienia zawodowe zarówno radcy prawnego jak i adwokata. Obecnie wykonuję zawód adwokata i jestem członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, gdzie figuruję w Rejestrze Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu za numerem 279.

adwokat opole

Aleksandra Łasut
Aplikant adwokacki

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy w kancelariach adwokackich. W swojej karierze zawodowej zajmowałam się dotychczas sprawami z zakresu prawa cywilnego, obsługą podmiotów gospodarczych i komunalnych.

W kręgu moich zainteresowań pozostaje prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych. W latach 2011 – 2015 brałam udział w programie Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich. W roku 2016 r. złożyłam państwowy egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych z wynikiem pozytywnym.
Władam biegle językiem angielskim.

kancelaria adwokacka opole

Agnieszka Paluszczak
Aplikant adwokacki

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obroniłam pracę magisterską na temat „Pojęcie konsumenta w świetle prawa polskiego”. Jestem autorką publikacji naukowych, organizatorką licznych konferencji naukowych, na których występowałam również w charakterze prelegenta. Zawodowo specjalizuję się w prawie rodzinnym i prawie pracy.

adwokat opole

Milena Świerk
Aplikant radcowski

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W 2016 r. obroniłam pracę magisterską pt "Wyłączenie Sędziego w polskim procesie karnym", której promotorem był prof.zw.dr hab Kazimierz Marszał.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

adwokat opole

Kamila Kilarska
Aplikant radcowski

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obroniłam pracę magisterską na temat „Standard tymczasowego aresztowania w świetle unormowań konwencyjnych”. Zawodowo specjalizuję się w prawie rodzinnym i prawie odszkodowawczym. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w kancelarii prawnej w Opolu, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych.

adwokat opole

Magdalena Piotrowska
Aplikant radcowski

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Studia ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym, broniąc napisaną pracę magisterską pt „Przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej”. Ukończyłam ponadto studia na kierunku Administracja w ramach specjalizacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie studiów uczestniczyłam w działalności Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej-„Klinika Prawa” przy Uniwersytecie Opolskim, gdzie udzielałam bezpłatnych porad prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w kancelarii prawnej w Opolu, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych. Moje zainteresowania zawodowe są skoncentrowane przede wszystkim wokół szeroko rozumianego prawa karnego.

adwokat opole

Arletta Gosławska
Asystentka do spraw prawnych w Kancelarii

Swoją praktykę rozpoczęłam równocześnie z podjęciem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, zdobywając doświadczenie w Kancelariach. W obszarze moich zainteresowań zawodowych znajdują się szeroko pojęte prawo cywilne, prawo gospodarcze, a także prawo nowych technologii. Jestem członkiem koła naukowego prawa nowych technologii – IusNet.

kancelaria adwokacka opole

Tomasz Piróg
ADWOKAT

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie odbywania aplikacji zdobywałem doświadczenie zawodowe pracując w uznanych w Opolu kancelariach prawnych. W szczególności natomiast cenię sobie doświadczenie nabyte w pracy – asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu, tj. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Mając na uwadze powyższe posiadam stosowną wiedzę nie tylko w prowadzeniu spraw sądowych, doradztwie prawnym widzianym ze strony pełnomocnika procesowego ale także bogate, nieocenione i przydatne praktyczne doświadczenie co do sposobu działania sądów.
Specjalizuję się w prawie karnym – skarbowym, karnym, rodzinnym, w tym w postępowaniach z nieletnimi oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
Współpracuję z innymi prawnikami w Opolu, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi, zatrudniam także aplikantów. Posiadam zarówno uprawnienia zawodowe radcy prawnego jak i adwokata. Obecnie wykonuję zawód adwokata i jestem członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, gdzie figuruję w Rejestrze Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu za numerem 279.

kancelaria adwokacka opole

Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalizacji karnej. Obroniłam pracę magisterską nt. „Przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Polsce po 1990 r.” Zgodnie z art.8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 145) świadczy pomoc prawną polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa pracy i prawa rodzinnego. Prowadzę obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego obejmującą bieżące doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych.
W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się również prowadzeniem spraw w oparciu o Konwencję Haską, dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicą. Reprezentowałam w tej kwestii polskich obywateli (rodziców dzieci) przed polskim sądami.
Ponadto jako radca prawny prowadzę sprawy z zakresy prawa prywatnego międzynarodowego, w oparciu konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.
Moje szerokie doświadczenie naukowe i radcowskie oraz doskonałe kompetencje są dużym wsparciem dla klientów kancelarii. Radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu wpisany pod nr OP- 1456.

Kamila Pławiak prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Pławiak.

adwokat opole

Aleksandra Łasut
Aplikant adwokacki

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy w Kancelariach adwokackich. W swojej karierze zawodowej zajmowałam się dotychczas sprawami z zakresu prawa cywilnego, obsługą podmiotów gospodarczych i komunalnych.

W kręgu moich zainteresowań pozostaje prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych. W roku 2016 r. z wynikiem pozytywnym złożyłam państwowy egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych. W latach 2011 – 2015 brałam udział w programie Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich.
Władam biegle językiem angielskim.

kancelaria adwokacka opole

Agnieszka Paluszczak
Aplikant adwokacki

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniłam pracę magisterską na temat „Pojęcie konsumenta w świetle prawa polskiego”. Jestem autorką publikacji naukowych, organizatorką licznych konferencji naukowych, na których występowałam również w charakterze prelegenta. Zawodowo specjalizuję się w prawie rodzinnym i prawie pracy.

adwokat opole

Milena Świerk
Aplikant radcowski

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W 2016 r. obroniłam pracę magisterską pt "Wyłączenie Sędziego w polskim procesie karnym", której promotorem był prof.zw.dr hab Kazimierz Marszał.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

adwokat opole

Kamila Kilarska
Aplikant radcowski

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obroniłam pracę magisterską na temat „Standard tymczasowego aresztowania w świetle unormowań konwencyjnych”. Zawodowo specjalizuję się w prawie rodzinnym i prawie odszkodowawczym. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w kancelarii prawnej w Opolu, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych.

adwokat opole

Magdalena Piotrowska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Studia ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym, broniąc napisaną pracę magisterską pt „Przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej”. Ukończyłam ponadto studia na kierunku Administracja w ramach specjalizacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie studiów uczestniczyłam w działalności Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej-„Klinika Prawa” przy Uniwersytecie Opolskim, gdzie udzielałam bezpłatnych porad prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w kancelarii prawnej w Opolu, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych. Moje zainteresowania zawodowe są skoncentrowane przede wszystkim wokół szeroko rozumianego prawa karnego.

adwokat opole

Arletta Gosławska
Asystentka do spraw prawnych w Kancelarii

Swoją praktykę rozpoczęłam równocześnie z podjęciem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, zdobywając doświadczenie w Kancelariach. W obszarze moich zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, prawo gospodarcze, a także prawo nowych technologii. Jestem członkiem koła naukowego prawa nowych technologii – IusNet.

Kancelaria adwokacka opole świadczy swoje usługi na terenie: Opole, Prudnik, Krapkowice, Nysa, Głubczyce, Namysłów, Kluczbork, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie. adwokat opole, prawnik opole, kancelaria prawna opole, rozwód

10.09.2019

26.02.2019

03.10.2018

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.