KANCELARIA ADWOKACKA

KANCELARIA ADWOKACKA

TOMASZ PIRÓG ADWOKAT

Skoro trafiłeś na tą stronę to zapewne miałaś/miałeś, masz lub spodziewasz się sprawy wymagającej pomocy adwokata/prawnika.

Zatem jeżeli:

 • miałeś/miałaś sprawę, np. sądową, pojawiły się nowe problemy i jesteś w trudnym położeniu, to czas najwyższy to rozwiązać,
 • masz sprawę, nie czekaj dłużej, to ostatni moment, aby skorzystać z pomocy adwokata, pamiętaj, że nie jesteś prawnikiem i możesz przegrać proces, czasem nawet z błahego powodu, a to może negatywnie skutkować na całe Twoje życie,
 • w przypadku, gdy spodziewasz się albo wiesz, że będziesz miał/miała sprawę np. karną, rodzinną lub jakąkolwiek inną nie możesz tego ignorować, ponieważ w takim przypadku bierność na pewno nie działa na Twą korzyść, tym bardziej, że jeszcze przed wszczęciem postępowania pomoc adwokata pozwoli Ci jak najlepiej przygotować się do sprawy i uchronić Cię przed konsekwencjami nieprzemyślanych działań.

 

Adwokat † Prawnik † Prawo karne skarbowe † Kancelaria adwokacka Tomasz Piróg Opole Strzelce Opolskie


ZAKRES USŁUG


Jako prawnik / adwokat:

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie pism w postępowaniach administracyjnych:
  • podań,
  • odwołań od decyzji administracyjnych,
  • zażaleń na postanowienia administracyjne,
  • skarg do sądu administracyjnego itp.

Jako prawnik / adwokat:

 • ochrona prawa własności i posiadania,
 • zasiedzenie prawa własności nieruchomości,
 • ustanowienie służebności,
 • prowadzenie postępowań o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o eksmisje,
 • ustalenie i regulację stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawy o zapłatę,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, z tytułu:
  • niewykonania/nienależytego wykonania umowy;
  • umów ubezpieczeń;
  • przestępstw;
  • wypadków komunikacyjnych;
  • innych wypadków losowych;
  • błędów lekarskich;
  • wypadków przy pracy;
  • innych zdarzeń powodujących uszkodzenie ciała/ rozstrój zdrowia;
  • naruszenia dóbr osobistych;
  • zniszczenia/uszkodzenia/kradzieży mienia;
  • posadowienia instalacji przesyłowych na nieruchomościach;
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych,
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku
 • sprawy o zachowek.
 • unieważnienie testamentu

Jako prawnik / adwokat:

 • obrona podejrzanych w toku postępowania przygotowawczego przed organami policji i prokuratury oraz przed sądami;
 • obrona osób oskarżonych w postępowaniu przed sądem, sporządzanie pism procesowych, środków zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania karnego);
 • reprezentacja osób poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za oczywiście niesłuszne pozbawienie wolności i tymczasowe aresztowanie;
 • obrona Klienta w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy, rozłożenie na raty lub umorzenie kary grzywny)
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem;
 • reprezentacja oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Jako prawnik / adwokat:

 • obsługa prawna osób fizycznych i spółek prawa handlowego,
 • doradztwo prawne,
 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • rejestracja i przekształcanie spółek,
 • negocjacje,
 • reprezentacja przed sądami gospodarczymi.

Jako prawnik / adwokat:

 • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy;
 • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę;
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji;
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi;
 • sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, wynagradzania i regulaminów zakładowego;
 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym;
 • przywrócenie do pracy;
 • odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
 • należne wynagrodzenie za pracę;
 • dyskryminacja;
 • wypadki przy pracy;
 • odpowiedzialność pracowników;
 • ustalenie stosunku pracy;
 • sprostowanie świadectwa pracy.

Jako prawnik / adwokat:

 • rozwód,
 • separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku,
 • władzą rodzicielską (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej)
 • kontakty z małoletnim dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • zarząd majątkiem małoletniego,
 • przysposobienie,
 • sprawy alimentacyjne,
 • opieka i kuratela.

CENNIK


Honorarium za usługi świadczone przez Kancelarię adwokata Tomasza Piróg ustalane jest indywidualnie z Klientem, z uwzględnieniem szczególności koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności i złożoności danego zagadnienia prawnego, czy też wymagań specjalistycznej wiedzy prawnej.

Prowadzimy przejrzystą dla Klienta formę rozliczeń finansowych, aby poniesione wydatki nie stanowiły dla niego zaskoczenia na żadnym etapie prowadzenia jego sprawy.

Kancelaria Adwokacka Tomasz Piróg

Filia Kancelaria Adwokacka Tomasz Piróg

Formularz kontaktowy


Lokalizacja:

ul. Krakowska 37/202
45-018 Opole

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. kom. 605 610 775

w przypadku, gdy nie odbieram telefonu proszę o kontakt z Panią aplikant Kamilą Pławiak, tel. 884 995 107

kancelaria.pirog@gmail.com

Filia Kancelarii:
ul. Dąbrowskiego 8
47-100 Strzelce Opolskie

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12
Nr konta bankowego: 72 1950 0001 2006 0763 5788 0002

facebook2 googleplus2 twitter2
tagi: adwokat, prawnik, kancelaria adwokacka, opole, strzelce opolskie, brzeg, kędzierzyn-koźle