kancelaria adwokacka opole
tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

ADWOKAT OPOLE - Tomasz Piróg

Kancelaria adwokacka Tomasza Piróg prowadzi sprawy cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze, zus, rozwody.
Nasza kancelaria obsługuje osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów. Na pewno znajdziemy rozwiązanie Państwa problemu.

kancelaria adwokacka opole

Kamila Pławiak
Radca prawny

Radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu wpisany pod nr OP- 1456. Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalizacji karnej, obroniłam pracę magisterską nt. „Przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Polsce po 1990 r.” Zgodnie z art.8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 145) świadczę pomoc prawną polegającą na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa pracy i prawa rodzinnego. Prowadzę obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego obejmującą bieżące doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych.
W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuję się również prowadzeniem spraw w oparciu o Konwencję Haską, dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicą. Reprezentowałam w tej kwestii polskich obywateli (rodziców dzieci) przed polskim sądami.
Ponadto jako radca prawny prowadzę sprawy z zakresy prawa prywatnego międzynarodowego, w oparciu konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.
Moje szerokie doświadczenie naukowe i radcowskie oraz doskonałe kompetencje są dużym wsparciem dla klientów kancelarii. Prowadzę własną działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Pławiak.

kancelaria adwokacka opole

Tomasz Piróg
ADWOKAT

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie odbywania aplikacji zdobywałem doświadczenie zawodowe pracując w uznanych w Opolu kancelariach prawnych. W szczególności natomiast cenię sobie doświadczenie nabyte w pracy – asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu, tj. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Mając na uwadze powyższe posiadam stosowną wiedzę nie tylko w prowadzeniu spraw sądowych, doradztwie prawnym widzianym ze strony pełnomocnika procesowego ale także bogate, nieocenione i przydatne praktyczne doświadczenie co do sposobu działania sądów.
Specjalizuję się w prawie karnym – skarbowym, karnym, rodzinnym, w tym w postępowaniach z nieletnimi oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
Współpracuję z innymi prawnikami w Opolu, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi, zatrudniam także aplikantów. Posiadam uprawnienia zawodowe zarówno radcy prawnego jak i adwokata. Obecnie wykonuję zawód adwokata i jestem członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, gdzie figuruję w Rejestrze Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu za numerem 279.

adwokat opole

Aleksandra Łasut
Aplikant adwokacki

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy w kancelariach adwokackich. W swojej karierze zawodowej zajmowałam się dotychczas sprawami z zakresu prawa cywilnego, obsługą podmiotów gospodarczych i komunalnych.

W kręgu moich zainteresowań pozostaje prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych. W latach 2011 – 2015 brałam udział w programie Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich. W roku 2016 r. złożyłam państwowy egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych z wynikiem pozytywnym.
Władam biegle językiem angielskim.

kancelaria adwokacka opole

Agnieszka Paluszczak
Aplikant adwokacki

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obroniłam pracę magisterską na temat „Pojęcie konsumenta w świetle prawa polskiego”. Jestem autorką publikacji naukowych, organizatorką licznych konferencji naukowych, na których występowałam również w charakterze prelegenta. Zawodowo specjalizuję się w prawie rodzinnym i prawie pracy.

adwokat opole

Milena Świerk
Aplikant radcowski

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W 2016 r. obroniłam pracę magisterską pt "Wyłączenie Sędziego w polskim procesie karnym", której promotorem był prof.zw.dr hab Kazimierz Marszał.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

adwokat opole

Kamila Kilarska
Aplikant radcowski

Absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obroniłam pracę magisterską na temat „Standard tymczasowego aresztowania w świetle unormowań konwencyjnych”. Zawodowo specjalizuję się w prawie rodzinnym i prawie odszkodowawczym. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w kancelarii prawnej w Opolu, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych.

adwokat opole

Magdalena Piotrowska
Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Studia ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym, broniąc napisaną pracę magisterską pt „Przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej”. Ukończyłam ponadto studia na kierunku Administracja w ramach specjalizacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie studiów uczestniczyłam w działalności Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej-„Klinika Prawa” przy Uniwersytecie Opolskim, gdzie udzielałam bezpłatnych porad prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w kancelarii prawnej w Opolu, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych. Moje zainteresowania zawodowe są skoncentrowane przede wszystkim wokół szeroko rozumianego prawa karnego.

adwokat opole

Arletta Gosławska
Asystentka do spraw prawnych w Kancelarii

Swoją praktykę rozpoczęłam równocześnie z podjęciem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, zdobywając doświadczenie w Kancelariach. W obszarze moich zainteresowań zawodowych znajdują się szeroko pojęte prawo cywilne, prawo gospodarcze, a także prawo nowych technologii. Jestem członkiem koła naukowego prawa nowych technologii – IusNet.

adwokat opole

Kamila Kęska
Kierownik Kancelarii Adwokackiej

Absolwentka studiów magisterskich
o kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej ukończonych z wyróżnieniem.

kancelaria adwokacka opole

Tomasz Piróg
ADWOKAT

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie odbywania aplikacji zdobywałem doświadczenie zawodowe pracując w uznanych w Opolu kancelariach prawnych. W szczególności natomiast cenię sobie doświadczenie nabyte w pracy – asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu, tj. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Mając na uwadze powyższe posiadam stosowną wiedzę nie tylko w prowadzeniu spraw sądowych, doradztwie prawnym widzianym ze strony pełnomocnika procesowego ale także bogate, nieocenione i przydatne praktyczne doświadczenie co do sposobu działania sądów.
Specjalizuję się w prawie karnym – skarbowym, karnym, rodzinnym, w tym w postępowaniach z nieletnimi oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
Współpracuję z innymi prawnikami w Opolu, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi, zatrudniam także aplikantów. Posiadam zarówno uprawnienia zawodowe radcy prawnego jak i adwokata. Obecnie wykonuję zawód adwokata i jestem członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, gdzie figuruję w Rejestrze Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu za numerem 279.

kancelaria adwokacka opole

Kamila Pławiak
Radca prawny

Radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu wpisany pod nr OP- 1456. Absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalizacji karnej, obroniła pracę magisterską nt. „Przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Polsce po 1990 r.” Zgodnie z art.8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 145) świadczy pomoc prawną polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa pracy i prawa rodzinnego. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego obejmującą bieżące doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych.
W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się również prowadzeniem spraw w oparciu o Konwencję Haską, dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicą. Reprezentowała w tej kwestii polskich obywateli (rodziców dzieci) przed polskim sądami.
Ponadto radca prawny prowadzi sprawy z zakresy prawa prywatnego międzynarodowego, w oparciu konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.
Jej szerokie doświadczenie naukowe i radcowskie oraz doskonałe kompetencje są dużym wsparciem dla klientów kancelarii. Kamila Pławiak prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Pławiak.

adwokat opole

Aleksandra Łasut
Aplikant adwokacki

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy w Kancelariach adwokackich. W swojej karierze zawodowej zajmowałam się dotychczas sprawami z zakresu prawa cywilnego, obsługą podmiotów gospodarczych i komunalnych.

W kręgu moich zainteresowań pozostaje prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych. W roku 2016 r. z wynikiem pozytywnym złożyłam państwowy egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych. W latach 2011 – 2015 brałam udział w programie Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich.
Władam biegle językiem angielskim.

kancelaria adwokacka opole

Agnieszka Paluszczak
Aplikant adwokacki

Absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obroniła pracę magisterską na temat „Pojęcie konsumenta w świetle prawa polskiego”. Autorka publikacji naukowych, organizatorka licznych konferencji naukowych, na których występowała również w charakterze prelegenta. Zawodowo specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie pracy.

adwokat opole

Milena Świerk
Aplikant radcowski

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W 2016 r. obroniła pracę magisterską pt "Wyłączenie Sędziego w polskim procesie karnym", której promotorem był prof.zw.dr hab Kazimierz Marszał.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

adwokat opole

Kamila Kilarska
Aplikant radcowski

Absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obroniła pracę magisterską na temat „Standard tymczasowego aresztowania w świetle unormowań konwencyjnych”. Zawodowo specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie odszkodowawczym. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelarii prawnej w Opolu, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych.

adwokat opole

Magdalena Piotrowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, broniąc napisaną pracę magisterską pt „Przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej”. Ukończyła ponadto studia na kierunku Administracja w ramach specjalizacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie studiów uczestniczyła w działalności Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej-„Klinika Prawa” przy Uniwersytecie Opolskim, gdzie udzielała bezpłatnych porad prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelarii prawnej w Opolu, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych. Jej zainteresowania zawodowe są skoncentrowane przede wszystkim wokół szeroko rozumianego prawa karnego.

adwokat opole

Arletta Gosławska
Asystentka do spraw prawnych w Kancelarii

Swoją praktykę rozpoczęła równocześnie z podjęciem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, zdobywając doświadczenie w Kancelariach. W obszarze zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, prawo gospodarcze, a także prawo nowych technologii. Członek koła naukowego prawa nowych technologii – IusNet.

adwokat opole

Kamila Kęska
Asystentka Kancelarii Adwokackiej

Absolwentka studiów magisterskich
o kierunku Turystyka
i Rekreacja na Wydziale Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej ukończonych z wyróżnieniem.

Kancelaria adwokacka opole świadczy swoje usługi na terenie: Opole, Prudnik, Krapkowice, Nysa, Głubczyce, Namysłów, Kluczbork, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie. adwokat opole, prawnik opole, kancelaria prawna opole, rozwód

26.02.2019

44-latek stanął przed sądem w Opolu za handel ludźmi. Miał przemocą zmuszać swojego ojczyma do niewolnictwa - sprawę prowadzi Radca Prawny Kamila Pławiak.

03.10.2018

Nasza Kancelaria Adwokacka adwokata Tomasza Piróg została uhonorowana w plebiscycie Orły Prawa.

02.08.2018

Adwokat Tomasz Piróg jest pełnomocnikiem matki uprowadzonego Eryka ze Strzelec Opolskich

kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole oraz woj. opolskiego.

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka adwokat Tomasz Piróg. adwokat opole, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna. Projekt i wykonanie strony internetowe opole