Oszustwo podatkowe

Oszustwa podatkowe określone są w art. 56 kodeksu karnego skarbowego1 polega na narażeniu Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy,powiatu lub województwa) na uszczuplenie należności podatkowych w trakcie postępowania podatkowego. Ważne jest, że karalne jest już samo narażenie na uszczuplenie podatku, wysokość narażenia decydować będzie decydować czy jest to przestępstwo skarbowe czy wykroczenie skarbowe. Podatnik dopuszcza się oszustwa w deklaracji podatkowej lub oświadczeniu podatkowym, składanych organowi przez:

  1. podanie nieprawdy, a więc podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, np. dokonanie odliczeń podatkowych, mimo że takie nie miały miejsca,
  2. zatajenie prawdy, czyli nie podanie wszystkich danych istotnych do ustalenia wysokości podatku, np. ukrycie jakiś dochodów,
  3. niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych objętych deklaracją lub oświadczeniem, np. niezawiadomienie o rozwodzie i rozliczanie podatku dalej wspólnie z byłym małżonkiem2
Zapraszam do kontaktu, adwokat z Opola Tomasz Piróg.

1 Art. 56. kodeks karny skarbowy
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.

2 “Zarys Prawa Karnego Skarbowego” J.Sawicki, wyd. 2

 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.