Karuzela podatkowa – jak uniknąć odpowiedzialności?

Karuzela podatkowa to tzw. oszustwo podatkowe z wykorzystaniem znikającego podatnika. Do kluczowych argumentów w sporze z organem podatkowym, mogących bronić Cię przed negatywnymi skutkami wciągnięcia w karuzelę podatkową należy m.in. zachowanie należytej staranności oraz dobra wiara. W rzeczywistości bez pomocy dobrego adwokata nie będziesz w stanie sam zająć się problemem.

Istotą karuzeli podatkowej jest zorganizowana działalność osób i firm, ukierunkowana na uzyskanie z budżetu państwa nieistniejącej faktycznie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, poprzez wykorzystanie prawa do zwrotu podatku1. Często przedsiębiorca wypełniając swoje zobowiązania w zakresie VAT może nie mieć wiedzy, że bierze udział w oszustwie podatkowym. Nawet przy udcziwym prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zdarza się, że fiskus kwestionuje prawo do odliczenia VAT.

Do podmiotów szczególnie narażonych na uwikłanie w karuzelę podatkową należą te, które dotyczą obrotu drobnymi artykułami o dużej wartości, takimi jak telefony komórkowe, sprzęty elektroiczne, kable czy też tablety. Do ryzyka związanego z uwikłaniem w karuzelę podatkową należy m.in. utrata towaru, utrata zaufania kontrahentów, a co najważniejsze poniesienie odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków, co może być równoznaczne z brakiem prawa do zwrotu różnicy podatku, obniżenia podatku należnego VAT, odpowiedzialnoci karnoskarbowej sprawcy, jak również odpowiedzialności podmiotu zbiorowego (spółki).

Jak wynika z aktualnego orzecznictwa, celem uniknięcia w/w egatywnych konsekwencji jest wykazanie, że podmiot uwikłany w proceder oszustwa nie wiedział o jego przestępczym charakterze, przy zachowaniu należytej staranności, podejmował kroki służące zweryfikowaniu kontrahenta oraz transakcji. Reasumując do wykazania należytej staranności przydatne są wszelkie dowody pozwalające m.in. na uzasadnienie podstaw konkretnej decyzji biznesowej, jak również specyfika weryfikacji kontrahentów.

Podmioty uwikłane w karuzelę podatkową muszą liczyć się z zatrzymaniem oraz ryzykiem tymczasowego aresztowania, jeżeli jesteś uwikłany w karuzelę podatkową – zapraszam do spotkania w Kancelarii Adwokackiej w Opolu.

1 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 września 2019 r. sygn. I SA/Go 245/19.
 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.