tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków? Adwokat Opole

Warto na wstępie zauważyć, że polskie ustawodawstwo nie posługuje się terminem narkotyki, tylko środek odurzający lub substancja psychotropowa1. W przypadku znalezienia u Ciebie narkotyków nieuniknione będzie przeprowadzenie “narkotestu”, ale dobrze wiedzieć, że nie jest to miarodajny test, dlatego już na etapie postępowania sądowego warto posłużyć się opinią biegłego. Jest to o tyle istotne, że od określenia ilości i czym jest owa substancja może zależeć kwalifikacja prawna, ile może Ci grozić i czy w ogóle to co miałeś przy sobie było narkotykiem. Ważne jest również dokładne ustalenie wagi owej substancji, czyli waga netto. Zdarzają się sytuacje w których ze względu na małą ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej, można warunkowo umorzyć postępowanie, co jest właściwie najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Najrozsądniejszym sposobem wyjścia z sytuacji zatrzymania ze względu na posiadanie substancji uchodzącej za nielegalną jest powstrzymanie się od składanie wyjaśnień do czasu kontaktu z nami, jest to Twoje prawo, by porozmawiać z adwokatem, a my już zajmiemy się resztą. Tomasz Piróg Adwokat

1Art. 62.

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił?

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził?

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających?

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku?

Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony?

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi?

Fałszowanie dokumentu

Kradzież, kradzież z włamaniem

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu?

Ścigany listem gończym?