tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku? Adwokat Opole

Wypadek w komunikacji zgodnie z tym o czym mówi art. 177 kodeksu karnego 1, jest zachowaniem się sprawcy polegającym na spowodowaniu wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, ponieważ naruszyła, chociażby niecelowo, niespecjalnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym2. Pojęcie tych zasad możemy znaleźć nie tylko w przepisach prawa drogowego, ale również wynikające ze wskazań praktyki zasad bezpieczeństwa, np. zasada rozważnego i ostrożnego prowadzenia pojazdu przy bezpiecznej prędkości 3.

W zależności od skutków tego wypadku może być różna kara, dlatego jako ofiara, uczestnik takie wypadku, dobrze by było poddać się obdukcji, posiadać pełną dokumentację medyczną dotyczącą wyżej wymienionego zdarzenia. Dodatkowo warto jeszcze zwrócić uwagę, że po takim wypadku trzeba koniecznie zawiadomić Policję, by spisała protokół zdarzenia oraz Pogotowie, które pomoże ewentualnym poszkodowanym.

Jeżeli Ty byłeś sprawcą takiego wypadku to warto żebyś miał przygotowany już jakiś materiał dowodowy w sprawie, np. zrobił zdjęcia miejsca wypadku i zobaczył czy są jacyś świadkowie, których w razie czego można by powołać w Sądzie. Najważniejsze żebyś po takim wypadku zachował spokój, nie daj sobie od samego początku wmówić, że to Twoja wina, dlatego nie podpisuj niczego co mogłoby wskazywać Ciebie jako sprawcę. Niezależnie od tego jaką rolę odegrałeś w tym zdarzeniu, sprawca czy ofiara wypadku, kontakt z nami pomoże Ci jak najbezpieczniej przejść przez całą procedurę sądową, dlatego pomóż sobie i zadzwoń do nas. Kancelaria Adwokacka adwokat Tomasz Piróg

1 Art. 177.

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

2 “Prawo Karne Materialne. Cześć ogólna i szczególna.” M. Bojarski (red.) wyd. 4, s. 487-489 3 "Prawo Karne” A.Marek (red.) wyd. 10, s. 464-469

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił?

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził?

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających?

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku?

Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony?

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi?

Fałszowanie dokumentu

Kradzież, kradzież z włamaniem

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu?

Ścigany listem gończym?