tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających? Adwokat Opole

Rozróżnia się stan po użyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości, gdzie zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Kodeks karny penalizuje prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub środka odurzającego w art. 178a1, w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Na uwagę zasługuję fakt, że nie chodzi tylko i wyłącznie o samochód, ale i o inne pojazdy, jednak pod warunkiem że owy inny pojazd porusza się po drodze publicznej lub strefie zamieszkania2.

Jak należy postąpić skoro już jechałeś “po pijaku” lub pod wpływem środka odurzającego i zatrzymała Cię Policja? Staraj się zachować spokój i nie pogarszać swojej sytuacji kłócąc się z policjantami, jeżeli wiesz że nie wypiłeś dużo, może zdarzyć się tak, że badanie zawartości alkoholu w Twoim organizmie będzie korzystniejsze na badaniu krwi, jest szansa, że czas do badania spowoduje że zamiast przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości popełniasz wykroczenie prowadzenia pojazdu po użyciu. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że może to nie pomóc albo sam już wiesz, że nie ma znaczenia rodzaj badania, bo poziom alkoholu w Twojej krwi kwalifikuje się jako stan nietrzeźwości. Wtedy powtarzając się, zachowaj spokój i postępuj według następujących kroków: miej wpływ na treść protokołu sporządzonego przez Policję (np. gdzie zostałeś zatrzymany, jaką metodą i jakim sprzętem był dokonywany pomiar alkoholu w Twoim organiźmie, czy były zachowane co najmniej 15 minutowe przerwy w tych odczytach, dokładnie przeczytaj protokół), istnieje spora szansa, że zostanie Ci zaproponowane dobrowolne poddanie się karze, tu UWAŻAJ, bo to oznacza, że będziesz miał wyrok skazujący, zastanów się.Warto walczyć w przypadku stanu nietrzeźwości o warunkowe umorzenie postępowania, dzięki czemu zachowasz status osoby niekaranej.

Kontakt z nami pomoże Ci w podjęciu decyzji, a jak zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie/akt oskarżenia, pomożemy Ci uzyskać dla Ciebie jak najkorzystniejsze rozwiązanie całej sprawy. Kancelaria Adwokacka Opole oraz adwokat, prawnik Tomasz Piróg.

1 Art. 178a

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2 “Prawo Karne Materialne. Część ogólna i szczególna”. M. Bojarski(red.) wyd. IV, str. 489-490

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił?

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził?

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających?

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku?

Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony?

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi?

Fałszowanie dokumentu

Kradzież, kradzież z włamaniem

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu?

Ścigany listem gończym?