Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony? Adwokat z Opola

Oszustwo, jest to przestępstwo określone w art. 286 kodeksu karnego1, polegające na zachowaniu się sprawcy polegającym na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, swoim dobytkiem, majątkiem w jeden z dwóch wymienionych sposobów, tj. przez wprowadzenie w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Przestępstwo to nie wymaga ustalenia podejmowania przez sprawcę szczególnych, spektakularnych czynności. Wystarczające jest bowiem ustalenie jakiegokolwiek działania, które może spowodować błędne wyobrażenie o rzeczywistości u osoby rozporządzającej mieniem2.

Rozporządzeniem będzie każdy akt powodujący zmianę w Twoim majątku, a więc zarówno akt o skutkach rzeczowych (np. zbycie rzeczy), jak i obligacyjnych (np. zwolnienie z długu). Transakcja taka musi być jednocześnie niekorzystna, co może polegać na poniesieniu rzeczywistego uszczerbku w majątku lub na przyjęciu zobowiązań majątkowych3. Dla zaistnienia oszustwa musi przy tym istnieć związek przyczynowy między zachowaniem się sprawcy a niekorzystnym rozporządzeniem mieniem przez pokrzywdzonego. Przestępstwo jest dokonane już w momencie wyrażenia żądania korzyści majątkowej4

A może Ciebie oskarżono o to przestępstwo, jak się bronić, najprostszym i najbezpieczniejszym wyjściem jest kontakt z nami. Wydawać by się mogło, że jest to jedno z najczęściej nagłaśnianych spraw w mediach, pewnie słyszałeś o metodach na wnuczka itp. Samo bądź ostrożny nie wystarczy, ponieważ niestety najczęściej ofiarami wyżej wymienionego przestępstwa są osoby niedoświadczone lub osoby starsze, na szczęście z nami nie pozostaniesz bezsilny i bezbronny. Zapraszam do kontaktu - adwokat z Opola Tomasz Piróg.

1 Art. 286.
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

2 zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2003 r., V KK 324/02, "Gazeta Prawna" 2004, nr 89, s. 24

3 zob. wyrok SN z 30 sierpnia 2000 r., V KKN 267/00, OSNKW 2000, nr 9-10, poz. 85

4 "Kodeks Karny. Komentarz." M.Filar (red.), wyd. V, wydanie internetowe:

 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.