tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi? Adwokat Opole

Stalking jest terminem zapożyczonym z języka angielskiego, oznaczający uporczywe, złośliwe nagabywanie, prześladowanie, zagrażające poczuciu bezpieczeństwa, tj. “ zachowań polegających na uporczywym nękaniu innej osoby przez fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do danej osoby, komunikowanie się z nią bez jej woli lub obserwowaniu jej, obdarowywaniu, czy innym postępowaniu wywołującym u osoby nękanej poczucie strachu i dyskomfortu psychicznego. Osoba będąca stalkerem, prześladowcą wcale nie musi być osobą obcą, często jest to osoba z bliskiego otoczenia sprawcy, np. były chłopak, była żona1”. Przejawy tego zjawiska mają przeróżne formy. Masz wrażenie, że ktoś Cię obserwuję, nachodzi w miejscu pracy, uczelni, szkoły czy w domu, podąża za Tobą, a może zdarzają Ci się głuche telefony, dziwne smsy czy e-maile. Jest to przestępstwo określone w art. 190a kodeksu karnego2. Jest to przestępstwo wnioskowe, ścigane na wniosek pokrzywdzonego, więc nie czekaj na najgorsze, zacznij reagować, zapisuj z datami wydarzenia, które wywołują u Ciebie niepokój, może uda Ci się rozpoznać prześladowcę, jeżeli nie jest osobą Tobie znaną, zrobić mu zdjęcie pod Twoim domem, miejscem pracy czy szkoła, warto również wystąpić do operatora sieci komórkowej celem uzyskania spisów połączeń czy treści nadawanych smsów.

Dodatkowo można wyróżnić jeszcze przestępstwo stypizowane w art. 190 kodeksu karnego3, czyli groźby karalne, których przejawem jest “godzenie w wolność człowieka w sferze psychicznej (wolność od strachu, zastraszenia). Jego treścią jest grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej”4. Sąd Najwyższy trafnie uznał, że groźba karalna może być wyrażona przez każde zachowanie się sprawcy (zapowiedź słowna, zawarta w piśmie, wyrażona gestem, np. mierzeniem z broni palnej itp.), jeżeli uzewnętrznia ono w sposób niewątpliwy groźbę popełnienia przestępstwa5. Podobnie jak przy stalkingu jest to przestępstwo ścigane na Twój wniosek, może udało Ci się nagrać owe groźby, może były wypowiedziane przy kimś jeszcze, a może dostałeś je w formie listownej lub elektronicznej. Pamiętaj z Nami nie ma sytuacji bez wyjścia.

Nie bój się, podejmij z Nami konkretne działania, będziemy z Tobą na każdym etapie walki o Twoje prawa.
Zapraszam do kontaktu - skuteczny adwokat opole i prawnik Tomasz Piróg.

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił?

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził?

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających?

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku?

Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony?

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi?

Fałszowanie dokumentu

Kradzież, kradzież z włamaniem

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu?

Ścigany listem gończym?