tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? Adwokat Opole

Stalking jest terminem zapożyczonym z języka angielskiego, oznaczający uporczywe, złośliwe nagabywanie, prześladowanie, zagrażające poczuciu bezpieczeństwa, tj. “ zachowań polegających na uporczywym nękaniu innej osoby przez fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do danej osoby, komunikowanie się z nią bez jej woli lub obserwowaniu jej, obdarowywaniu, czy innym postępowaniu wywołującym u osoby nękanej poczucie strachu i dyskomfortu psychicznego. Osoba będąca stalkerem, prześladowcą wcale nie musi być osobą obcą, często jest to osoba z bliskiego otoczenia sprawcy, np. były chłopak, była żona1”. Przejawy tego zjawiska mają przeróżne formy. Masz wrażenie, że ktoś Cię obserwuję, nachodzi w miejscu pracy, uczelni, szkoły czy w domu, podąża za Tobą, a może zdarzają Ci się głuche telefony, dziwne smsy czy e-maile. Jest to przestępstwo określone w art. 190a kodeksu karnego2. Jest to przestępstwo wnioskowe, ścigane na wniosek pokrzywdzonego, więc nie czekaj na najgorsze, zacznij reagować, zapisuj z datami wydarzenia, które wywołują u Ciebie niepokój, może uda Ci się rozpoznać prześladowcę, jeżeli nie jest osobą Tobie znaną, zrobić mu zdjęcie pod Twoim domem, miejscem pracy czy szkoła, warto również wystąpić do operatora sieci komórkowej celem uzyskania spisów połączeń czy treści nadawanych smsów.

Nie bój się, podejmij z Nami konkretne działania, będziemy z Tobą na każdym etapie walki o Twoje prawa. Zapraszam do kontaktu - skuteczny adwokat opole i prawnik Tomasz Piróg.

1 “Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k.” A. Zoll (red.), wydanie internetowe: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587374872/172312/kodeks-karny-czesc-szczegolna-tom-ii-komentarz-do-art-117-277-k-k-wyd-iv?keyword=Stalking 2 Art. 190a.
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił?

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził?

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających?

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku?

Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony?

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi?

Fałszowanie dokumentu

Kradzież, kradzież z włamaniem

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu?

Ścigany listem gończym?