tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Fałszowanie dokumentu. Adwokat Opole

Fałszowanie dokumentu zgodnie z tym co przedstawia art. 270 kodeksu karnego1 może występować w jednej z trzech możliwych odmian: podrabianiu, przerabianiu oraz używaniu dokumentu jako autentycznego dokumentu który jest podrobiony lub przerobiony. Dodatkowo można wyróżnić wypełnienie opatrzonego cudzym podpisem blankietu, niezgodnie z wolą i na szkodę osoby która owy dokument podpisała albo używanie takiego dokumentu. Podrobienie rozumiane jest jako sporządzenie pisma, druku, który ma imitować prawdziwy dokument, ale nim nie jest i nie będzie. Z kolei przerobienie dokumentu będzie się charakteryzowało bezprawnym dokonaniu na prawdziwym, autentycznym dokumencie przekształceń zmieniających jego treść lub znaczenie2. Powyższe opisy fałszowania dokumentów dotyczą najczęściej dokumentów takich jak testament, zaświadczenie, które ma ułatwić wyłudzenie świadczeń z różnych instytucji lub też przerobienie daty na wszelkiego rodzaju umowach, określająca jakieś zdarzenie.

Podkreślenia wymaga fakt, że odpowiedzialności karnej związanej z fałszywym dokumentem jest fakt, że osoba ma świadomość lub godzi się ze świadomością, że używany przedmiot może być autentyczny, podrobiony lub przerobiony. Zapraszam do kontaktu adwokat opole Tomasz Piróg

1 Art. 270.
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2 “Prawo Karne” A.Marek (red.) wyd. 10, s. 654-658

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił?

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził?

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających?

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku?

Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony?

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi?

Fałszowanie dokumentu

Kradzież, kradzież z włamaniem

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu?

Ścigany listem gończym?