Co nam grozi za ukrywanie majątku przed wierzycielem?

Większość osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji związanych ze zbywaniem majątku, w celu uniknięcia możliwości dochodzenia roszczenia naszego wierzyciela. Często spotykam się z opinią, iż wystarczy darować dom na ojca i po sprawie. Niestety konsekwencję takiego zachowanie nie będą związane tylko z powództwem paulińskim (tzw. skarga paulińska). Poza konsekwencjami cywilnymi, mogą nam zostać przedstawione zarzuty.

Zgodnie z treścią art. 300 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego ( dalej użyto skrótu k.k.), kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wtrącić należy, iż odpowiedzialność karna będzie zaostrzona w przypadku, gdy będziemy działać w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego. Wówczas grozi nam kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku, gdy dłużnik działał na szkodę wielu wierzycieli, wówczas kara jest surowsza i wynosi od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności.

Podsumowując pragnę podkreślić, iż przestępstwo określone w art. 300 § 1 jest przestępstwem publicznoskargowym. Jeżeli pokrzywdzonym jest Skarb Państwa, ściganie następuje z urzędu; we wszystkich innych wypadkach ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego wierzyciela (zob. art. 12 k.p.k.)1. Co oznacza, że w większości przypadków decyzja o skierowaniu wniosku o ściganie należy do wierzyciela.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z pomocy prawnej naszej Kancelarii Adwokackiej z Opola w sprawach związanych z pokrzywdzeniem wierzyciela, to zapraszamy do kontaktu.

1 J. Majewski [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. V, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2022, art. 300
 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.