Znane z mediów sprawy prowadzone przez adwokata z Opola Tomasza Piróg
Wielki proces Psychofans
Proces byłego zomowca

ZOBACZ WIĘCEJ

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT OPOLE TOMASZ PIRÓG
Kancelaria adwokacka Tomasza Piróg prowadzi sprawy cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze, zus, rozwody.
Nasza kancelaria obsługuje osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów. Na pewno znajdziemy rozwiązanie Państwa problemu.

NASZ ZESPÓŁ PRAWNIKÓW W OPOLU

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole oraz woj. opolskiego.
adwokaci z opola
adwokaci z opola
adwokat opole
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Jestem absolwentem kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie odbywania aplikacji zdobywałem doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych jak również w sądzie. Tym samym rozpoczynając już samodzielną drogę zawodową - prowadząc własną kancelarię posiadałem bogate, nieocenione i przydatne praktycznie doświadczenie nie tylko z punktu widzenia obrońcy, czy też pełnomocnika ale także co do sposobu działania sądów. Dotychczas zajmowałem się gównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego, jednakże aktualnie specjalizuję w sprawach karnych. Jako obrońca, biorę udział w głośnych sprawach karnych, w których rzecznikiem oskarżenia publicznego najczęściej jest Prokuratura Okręgowa i Regionalna w Katowicach, jak również Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Posiadam też doświadczenie w sporze prawnym, gdzie rzecznikiem oskarżenia publicznego był Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach.

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, gdzie figuruję w Rejestrze Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu pod numerem 279.

Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, na Wydziale Prawa i Administracji. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Mogę pochwalić się dużym doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Prowadzę sprawy zarówno osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Zajmuję się również sprawami dotyczącymi aspektów cywilnych w sprawach o uprowadzenie dzieci za granicę. Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. O radcach prawnych świadczę pomoc prawną w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Pławiak zlokalizowana jest pod adresem: Krakowska 37 lok. 202, Opole, opolskie. Figurujemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: 7542955182. Kancelaria Pani Mecenas Plawiak stale współpracuje z Kancelaria Adwokacką Tomasza Piróg z Opola.

adwokat opole
radca prawny opole
Małgorzata Wiśniewska
RADCA PRAWNY

Jest radcą prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach oraz doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Gospodarczego. Ukończyła kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica w Katowicach.

Posiada doświadczenie w obszarze prawa cywilnego oraz prawa karnego. W ramach moich zainteresowań znajduje się również prawo gospodarcze i handlowe. Świadczy pomoc oraz doradztwo prawne osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym, zarówno w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej, jak i w sprawach prywatnych.

W ramach wykonywanych czynności reprezentuje Klientów przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi, prowadząc sprawy kompleksowo. Posiada nadto doświadczenie w zakresie spraw gospodarczych, w tym w przedmiocie m.in. sporządzania umów, opinii prawnych, obsługi Zarządu spółek oraz Rad Nadzorczych, przekształcenia spółek i działalności gospodarczych oraz z zakresu spraw odszkodowawczych współpracując z innymi podmiotami działającymi na rynku. Zajmuje się analizą aktów prawnych, weryfikacją i oceną prawną dokumentów oraz umów, jak również służy wsparciem w tworzeniu, wdrażaniu i aktualizowaniu regulaminów oraz procedur wewnętrznych.

Magdalena Piotrowska
RADCA PRAWNY

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując ocenę bardzo dobrą. Równolegle ukończyła studia na kierunku Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co zapewniło jej zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i zadań administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jej struktury oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa. 

Od 2019 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. W swojej dotychczasowej karierze zdobywała doświadczenie w różnych gałęziach prawa, niemniej jednak jej aktualne zainteresowania ukierunkowane są na sprawy z zakresu prawa i postępowania karnego oraz rodzinnego. Aktualnie uczestniczy w studiach podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowanych przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji. W codziennej pracy dużą wagę przywiązuje do dobrej komunikacji z Klientem.

adwokat opole
aplikant adwokacki opole
Paweł Kuban
ADWOKAT

Ukończył kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w trybie stacjonarnym. Dyplom obronił w Katedrze Prawa Karnego Procesowego. W latach 2019 – 2021 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Opolu. Od 2018 roku pracuje zawodowo w kancelarii adwokackiej, natomiast swoje doświadczenie zdobywał już w trakcie studiów odbywając praktyki studenckie w organach podatkowych, prokuraturze oraz kancelarii adwokackiej.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym i odszkodowawczym, prawie rodzinnym, a także prawie karnym, w tym prawie karnym skarbowym, penitencjarnym i postępowaniu z nieletnimi.

Podczas aplikacji zdobył doświadczenie w występowaniu przed sądami rejonowymi, okręgowymi, wojewódzkim sądem administracyjnym, jak również przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi, oraganami samorządu terytorialnego oraz organami podatkowymi.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki penalizacyjnej państwa w zakresie przestępstw narkotykowych, przemocy w rodzinie i polityki społeczno – socjalnej, praw konsumenta, a także szeroko rozumianych wolności i praw człowieka i obywatela.

W Kancelarii odpowiada za sporządzanie pism pism procesowych, bierze udział w rozprawach, a także odpowiada za bieżącą komunikację z Klientami Kancelarii oraz sądami i innymi organami w zakresie prowadzonych przez Kancelarię spraw.

Prywatnie miłośnik szachów, biegania długodystansowego i muzyki. Interesuje się literaturą, sportem oraz historią, szczególnie XX wieku, okresu stanu wojennego oraz przemian społeczno - politycznych w okresie transformacji ustrojowej.

Aleksander Gałuszka
APLIKANT RADCOWSKI

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa spadkowego w katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Od 2020 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

W trakcie studiów i odbywanej aplikacji zdobywam doświadczenie pod okiem doświadczonych radców prawnych i adwokatów. Z Kancelarią Adwokacką z Opola Tomasza Piróg jestem związany od 2020 roku. W pracy zawodowej zajmuję się głównie sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa i karnego i cywilnego. Przygotowuję projekty pism procesowych, biorę udział w rozprawach, oraz czynnościach przed organami ścigania, oraz odpowiadam za bieżący kontakt z Klientami, sądami, organami ścigania, urzędami oraz instytucjami.

Pasjonuję się sportem i motoryzacją. Wolny czas poświęcam na śledzenie bieżących wydarzeń sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej, oraz wyścigów samochodowych.

Władam biegle językiem angielskim.

aplikant radcowski opole
kancelaria adwokacka opole
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Jestem absolwentem kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie odbywania aplikacji zdobywałem doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych jak również w sądzie. Tym samym rozpoczynając już samodzielną drogę zawodową - prowadząc własną kancelarię posiadałem bogate, nieocenione i przydatne praktycznie doświadczenie nie tylko z punktu widzenia obrońcy, czy też pełnomocnika ale także co do sposobu działania sądów. Dotychczas zajmowałem się gównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego, jednakże aktualnie specjalizuję w sprawach karnych. Jako obrońca, biorę udział w głośnych sprawach karnych, w których rzecznikiem oskarżenia publicznego najczęściej jest Prokuratura Okręgowa i Regionalna w Katowicach, jak również Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Posiadam też doświadczenie w sporze prawnym, gdzie rzecznikiem oskarżenia publicznego był Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach.

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, gdzie figuruję w Rejestrze Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu pod numerem 279.

adwokat opole
Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, na Wydziale Prawa i Administracji. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Mogę pochwalić się dużym doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Prowadzę sprawy zarówno osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.
 
Zajmuję się również sprawami dotyczącymi aspektów cywilnych w sprawach o uprowadzenie dzieci za granicę. Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. O radcach prawnych świadczę pomoc prawną w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Pławiak zlokalizowana jest pod adresem: Krakowska 37 lok. 202, Opole, opolskie. Figurujemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: 7542955182. Kancelaria Pani Mecenas Plawiak stale współpracuje z Kancelaria Adwokacką Tomasza Piróg z Opola.

radca prawny opole
Małgorzata Wiśniewska
RADCA PRAWNY

Jest radcą prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach oraz doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Gospodarczego. Ukończyła kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica w Katowicach.

Posiada doświadczenie w obszarze prawa cywilnego oraz prawa karnego. W ramach moich zainteresowań znajduje się również prawo gospodarcze i handlowe. Świadczy pomoc oraz doradztwo prawne osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym, zarówno w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej, jak i w sprawach prywatnych.

W ramach wykonywanych czynności reprezentuje Klientów przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi, prowadząc sprawy kompleksowo. Posiada nadto doświadczenie w zakresie spraw gospodarczych, w tym w przedmiocie m.in. sporządzania umów, opinii prawnych, obsługi Zarządu spółek oraz Rad Nadzorczych, przekształcenia spółek i działalności gospodarczych oraz z zakresu spraw odszkodowawczych współpracując z innymi podmiotami działającymi na rynku. Zajmuje się analizą aktów prawnych, weryfikacją i oceną prawną dokumentów oraz umów, jak również służy wsparciem w tworzeniu, wdrażaniu i aktualizowaniu regulaminów oraz procedur wewnętrznych.

Magdalena Piotrowska
RADCA PRAWNY

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując ocenę bardzo dobrą. Równolegle ukończyła studia na kierunku Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co zapewniło jej zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i zadań administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jej struktury oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa. 

Od 2019 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. W swojej dotychczasowej karierze zdobywała doświadczenie w różnych gałęziach prawa, niemniej jednak jej aktualne zainteresowania ukierunkowane są na sprawy z zakresu prawa i postępowania karnego oraz rodzinnego. Aktualnie uczestniczy w studiach podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowanych przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji. W codziennej pracy dużą wagę przywiązuje do dobrej komunikacji z Klientem.

Paweł Kuban
ADWOKAT

Ukończył kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w trybie stacjonarnym. Dyplom obronił w Katedrze Prawa Karnego Procesowego. W latach 2019 – 2021 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Opolu. Od 2018 roku pracuje zawodowo w kancelarii adwokackiej, natomiast swoje doświadczenie zdobywał już w trakcie studiów odbywając praktyki studenckie w organach podatkowych, prokuraturze oraz kancelarii adwokackiej.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym i odszkodowawczym, prawie rodzinnym, a także prawie karnym, w tym prawie karnym skarbowym, penitencjarnym i postępowaniu z nieletnimi.

Podczas aplikacji zdobył doświadczenie w występowaniu przed sądami rejonowymi, okręgowymi, wojewódzkim sądem administracyjnym, jak również przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi, oraganami samorządu terytorialnego oraz organami podatkowymi.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki penalizacyjnej państwa w zakresie przestępstw narkotykowych, przemocy w rodzinie i polityki społeczno – socjalnej, praw konsumenta, a także szeroko rozumianych wolności i praw człowieka i obywatela.

W Kancelarii odpowiada za sporządzanie pism pism procesowych, bierze udział w rozprawach, a także odpowiada za bieżącą komunikację z Klientami Kancelarii oraz sądami i innymi organami w zakresie prowadzonych przez Kancelarię spraw.

Prywatnie miłośnik szachów, biegania długodystansowego i muzyki. Interesuje się literaturą, sportem oraz historią, szczególnie XX wieku, okresu stanu wojennego oraz przemian społeczno - politycznych w okresie transformacji ustrojowej.

aplikantka z opola
Aleksander Gałuszka
APLIKANT RADCOWSKI

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa spadkowego w katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Od 2020 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

W trakcie studiów i odbywanej aplikacji zdobywam doświadczenie pod okiem doświadczonych radców prawnych i adwokatów. Z Kancelarią Adwokacką z Opola Tomasza Piróg jestem związany od 2020 roku. W pracy zawodowej zajmuję się głównie sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa i karnego i cywilnego. Przygotowuję projekty pism procesowych, biorę udział w rozprawach, oraz czynnościach przed organami ścigania, oraz odpowiadam za bieżący kontakt z Klientami, sądami, organami ścigania, urzędami oraz instytucjami.

Pasjonuję się sportem i motoryzacją. Wolny czas poświęcam na śledzenie bieżących wydarzeń sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej, oraz wyścigów samochodowych.

Władam biegle językiem angielskim.

LOKALIZACJA

605 610 775

ul. Krakowska 1/Ip.
45-018 Opole

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. 77 307 06 65
tel. 77 500 01 45

sekretariat@kancelaria-pirog.pl

790 610 775

ul. Jagiellońska 16/7
40-035 Katowice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. 32 307 26 27

sekretariat@adwokat-katowice.biz

https://adwokat-katowice.biz

791 610 775

Al. Wojciecha Korfantego 25
44-100 Gliwice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. 791 610 775

sekretariat@adwokat-gliwice.biz

https://adwokat-gliwice.biz

Dane dodatkowe: NIP 754-194-40-12

Nr konta bankowego: IBAN: PL 26 1750 0012 0000 0000 4004 8219

kod BIC/Swift: PPABPLPKXXX

Nr konta walutowego:
73 1600 1462 1081 9700 8000 0011
kod Swift: PPABPLPKXXX

ul. Krakowska 1/Ip.
45-018 Opole

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. 77 307 06 65
tel. 77 500 01 45

sekretariat@kancelaria-pirog.pl

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12
Nr konta bankowego:
IBAN:
PL 26 1750 0012 0000 0000 4004 8219
kod BIC/Swift: RCBWPLPW

Nr konta walutowego:
73 1600 1462 1081 9700 8000 0011
kod Swift: PPABPLPKXXX


https://adwokat-katowice.biz

ul. Jagiellońska 16/7
40-035 Katowice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00
tel. 32 307 26 27

sekretariat@adwokat-katowice.biz


https://adwokat-gliwice.biz

Al. Wojciecha Korfantego 25
44-100 Gliwice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. 791 610 775

sekretariat@adwokat-gliwice.biz


ADWOKAT TOMASZ PIRÓG OPOLE

Opole ul. Krakowska 1/Ip. kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.

Wykonanie witryny i pozycjonowanie - Agencja Reklamowa Efective
Projekt graficzny strony - Sabina Mańka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.