KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT OPOLE TOMASZ PIRÓG
Kancelaria adwokacka Tomasza Piróg prowadzi sprawy cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze, zus, rozwody.
Nasza kancelaria obsługuje osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów. Na pewno znajdziemy rozwiązanie Państwa problemu.

NASZ ZESPÓŁ

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole oraz woj. opolskiego.
adwokat opole
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Jestem absolwentem kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie odbywania aplikacji zdobywałem doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych jak również w sądzie. Tym samym rozpoczynając już samodzielną drogę zawodową - prowadząc własną kancelarię posiadałem bogate, nieocenione i przydatne praktycznie doświadczenie nie tylko z punktu widzenia obrońcy, czy też pełnomocnika ale także co do sposobu działania sądów. Dotychczas zajmowałem się gównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego, jednakże aktualnie specjalizuję w sprawach karnych. Jako obrońca, biorę udział w głośnych sprawach karnych, w których rzecznikiem oskarżenia publicznego najczęściej jest Prokuratura Okręgowa i Regionalna w Katowicach, jak również Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Posiadam też doświadczenie w sporze prawnym, gdzie rzecznikiem oskarżenia publicznego był Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach.

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, gdzie figuruję w Rejestrze Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu pod numerem 279.

Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, na Wydziale Prawa i Administracji. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Mogę pochwalić się dużym doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Prowadzę sprawy zarówno osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Zajmuję się również sprawami dotyczącymi aspektów cywilnych w sprawach o uprowadzenie dzieci za granicę. Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. O radcach prawnych świadczę pomoc prawną w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Pławiak zlokalizowana jest pod adresem: Krakowska 37 lok. 202, Opole, opolskie. Figurujemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: 7542955182. Kancelaria Pani Mecenas Plawiak stale współpracuje z Kancelaria Adwokacką Tomasza Piróg.

adwokat opole
adwokat opole
Magdalena Piotrowska
APLIKANT

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując ocenę bardzo dobrą. Równolegle ukończyła studia na kierunku Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co zapewniło jej zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i zadań administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jej struktury oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa. 

Od 2019 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. W swojej dotychczasowej karierze zdobywała doświadczenie w różnych gałęziach prawa, niemniej jednak jej aktualne zainteresowania ukierunkowane są na sprawy z zakresu prawa i postępowania karnego oraz rodzinnego. Aktualnie uczestniczy w studiach podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowanych przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji. W codziennej pracy dużą wagę przywiązuje do dobrej komunikacji z Klientem.

Maria Swoboda
APLIKANT

Jestem absolwentką studiów na kierunku prawo i historia na UAM w Poznaniu. W styczniu 2020 r. rozpoczęłam aplikację radcowską w OIRP w Opolu.

Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywam od czasu studiów pracując w kancelariach radcowskich, a także w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych. Uczestniczyłam również w szeregu specjalistycznych kursów i szkoleń w tym m.in. z zakresu zamówień publicznych jak i prowadzenia postępowań z zakresu spraw tzw. frankowych. Uzyskałam dzięki temu niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne, które wykorzystuję w codziennej pracy.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne oraz prawo karne skarbowe. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu postępowań związanych z kredytami frankowymi.

Jestem zwolennikiem ugodowego rozstrzygania sporów, dlatego też uzyskałam uprawnienia mediatora.

adwokat opole
kancelaria adwokacka opole
Tomasz Piróg
ADWOKAT

Jestem absolwentem kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie odbywania aplikacji zdobywałem doświadczenie zawodowe pracując w uznanych kancelariach prawnych jak również w sądzie. Tym samym rozpoczynając już samodzielną drogę zawodową - prowadząc własną kancelarię posiadałem bogate, nieocenione i przydatne praktycznie doświadczenie nie tylko z punktu widzenia obrońcy, czy też pełnomocnika ale także co do sposobu działania sądów. Dotychczas zajmowałem się gównie świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego, jednakże aktualnie specjalizuję w sprawach karnych. Jako obrońca, biorę udział w głośnych sprawach karnych, w których rzecznikiem oskarżenia publicznego najczęściej jest Prokuratura Okręgowa i Regionalna w Katowicach, jak również Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Posiadam też doświadczenie w sporze prawnym, gdzie rzecznikiem oskarżenia publicznego był Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach.

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, gdzie figuruję w Rejestrze Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu pod numerem 279.

adwokat opole
Kamila Pławiak
RADCA PRAWNY

Jestem absolwentką kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, na Wydziale Prawa i Administracji. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Mogę pochwalić się dużym doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Prowadzę sprawy zarówno osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.
 
Zajmuję się również sprawami dotyczącymi aspektów cywilnych w sprawach o uprowadzenie dzieci za granicę. Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. O radcach prawnych świadczę pomoc prawną w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Pławiak zlokalizowana jest pod adresem: Krakowska 37 lok. 202, Opole, opolskie. Figurujemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: 7542955182. Kancelaria Pani Mecenas Plawiak stale współpracuje z Kancelaria Adwokacką Tomasza Piróg.

Magdalena Piotrowska
APLIKANT

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, uzyskując ocenę bardzo dobrą. Równolegle ukończyła studia na kierunku Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co zapewniło jej zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i zadań administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jej struktury oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa. 

Od 2019 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. W swojej dotychczasowej karierze zdobywała doświadczenie w różnych gałęziach prawa, niemniej jednak jej aktualne zainteresowania ukierunkowane są na sprawy z zakresu prawa i postępowania karnego oraz rodzinnego. Aktualnie uczestniczy w studiach podyplomowych „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowanych przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji. W codziennej pracy dużą wagę przywiązuje do dobrej komunikacji z Klientem.

Maria Swoboda
APLIKANT

Jestem absolwentką studiów na kierunku prawo i historia na UAM w Poznaniu. W styczniu 2020 r. rozpoczęłam aplikację radcowską w OIRP w Opolu.

Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywam od czasu studiów pracując w kancelariach radcowskich, a także w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych. Uczestniczyłam również w szeregu specjalistycznych kursów i szkoleń w tym m.in. z zakresu zamówień publicznych jak i prowadzenia postępowań z zakresu spraw tzw. frankowych. Uzyskałam dzięki temu niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne, które wykorzystuję w codziennej pracy.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne oraz prawo karne skarbowe. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu postępowań związanych z kredytami frankowymi.

Jestem zwolennikiem ugodowego rozstrzygania sporów, dlatego też uzyskałam uprawnienia mediatora.

LOKALIZACJA

605 610 775

ul. Krakowska 1/Ip.
45-018 Opole

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. 77 307 06 65
tel. 77 500 01 45

sekretariat@kancelaria-pirog.pl

790 610 775

ul. Jagiellońska 16/7
40-035 Katowice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. 32 307 26 27

sekretariat@adwokat-katowice.biz

https://adwokat-katowice.biz

791 610 775

ul. Ofiar Oświęcimskich 15
50-069 Wrocław

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. 71 307 52 10

sekretariat@adwokat-wrocław.biz

https://adwokat-wrocław.biz

Dane dodatkowe: NIP 754-194-40-12

Nr konta bankowego: IBAN: PL 26 1750 0012 0000 0000 4004 8219

kod BIC/Swift: PPABPLPKXXX

ul. Krakowska 1/Ip.
45-018 Opole

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00

tel. 77 307 06 65
tel. 77 500 01 45

sekretariat@kancelaria-pirog.pl

Dane dodatkowe:
NIP 754-194-40-12
Nr konta bankowego:
IBAN:
PL 26 1750 0012 0000 0000 4004 8219

kod BIC/Swift: RCBWPLPW


https://adwokat-katowice.biz

ul. Jagiellońska 16/7
40-035 Katowice

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00
tel. 32 307 26 27

sekretariat@adwokat-katowice.biz


https://adwokat-wrocław.biz

ul. Ofiar Oświęcimskich 15
50-069 Wrocław

Poniedziałek – Piątek: 9.00-17.00
tel. 71 307 52 10

sekretariat@adwokat-wrocław.biz