Różnica między uprowadzeniem dziecka, a porwaniem.

Utrzymujący się konflikt między rodzicami dziecka może doprowadzić do porwania czy też uprowadzenia dziecka. Jaka jest różnica między owymi pojęciami?

Na wstępie przedstawię Państwu sytuację, w której uprowadzenie dziecka ma miejsce przez jednego z rodziców. Rodzicom co do zasady przysługuje pełna władza rodzicielska. Niemniej jednak w pewnych sytuacjach Sąd może ograniczyć lub pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim. Uprowadzenie dziecka możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy rodzic zabiera dziecko spod opieki drugiego rodzica, a jednocześnie ma on co najmniej ograniczoną władzę rodzicielską do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, z wyłączeniem decydowania o miejscu pobytu dziecka.

Podkreślić należy, iż sytuacja w której Sąd powierza władzę rodzicielską obojgu rodzicom jest niezwykle rzadko spotykana. Wynika to z faktu, iż zgodnie z prawem rodzinnym, aby Sąd powierzył władzę rodzicielską obojgu rodzicom konieczne jest przedstawienie do Sądu pisemnego porozumienia rodzicielskiego o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. W sprawach rozwodowych, z uwagi na częsty konflikt między małżonkami jest to niełatwe do osiągnięcia. Mimo to taka sytuacja jest możliwa, zatem nie stanowi uprowadzenia sytuacja, gdy oboje rodzice mają równe prawa decydowania o miejscu pobytu dziecka i jeden z rodziców postanawia zabrać dziecko np. na ferie zimowe do Austrii.

Kolejna sytuacja w której mowa o uprowadzeniu dziecka to sytuacja, gdy jeden z rodziców wystąpi z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia miejsca pobytu czy też pieczy nad dzieckiem na czas trwania postępowania, a Sąd pozytywnie rozstrzygnie przedmiotowy wniosek. Nadmienię, iż uprowadzenie rodzicielskie stanowi przestępstwo sankcjonowane w art. 211 kodeksu karnego.

Od uprowadzenia należy odróżnić porwanie rodzicielskie. Ma ono miejsce w sytuacji gdy oboje rodzice mają pełne prawa rodzicielskie czy też oboje mają prawo do decydowania o miejscu pobytu dziecka, natomiast rodzic zabiera małoletnie dziecko spod opieki drugiego rodzica, bez jego zgody. W odróżnieniu od uprowadzenia – porwanie rodzicielskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie stanowi przestępstwa.

W przypadku małżeństw z cudzoziemcami często wzrasta zagrożenie uprowadzenia dziecka przez rodzica do swojego kraju ojczystego. Sytuacja ta ma miejsce zarówno po rozwiązaniu małżeństwa rodziców przez rozwód, jak również w trwającym związku. Często różnice kulturowe oraz obyczajowe prowadzą do braku współpracy rodziców w zakresie sposobu oraz metod wychowania dziecka. Zwracam Państwu uwagę, iż wszelkich gróźb ze strony rodzica dotyczących uprowadzenia dziecka nie należy bagatelizować.

Jakie działania podjąć, gdy dziecko zostanie uprowadzone/porwane?

Prawo rodzinne przewiduje kilka możliwości, między innymi sądowe odebranie dziecka. W sytuacji gdy nie jesteś w stanie ustalić miejsca pobytu dziecka Sąd wyda ogólnopolski nakaz poszukiwań, natomiast policja podejmie czynności zmierzające do ustalenia miejscapobytu małoletniego. Celem ochrony dobra dziecka często zasadne jest wszczęcie postępowania o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Rodzic, który uprowadził dziecko poważnie naruszył bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dziecka, czego konsekwencją może być pozbawienie go władzy rodzicielskiej. W przypadku porwania rodzicielskiego – częstym skutkiem jest zmiana rozstrzygnięcia w zakresie sposobu decydowania o istotnych sprawach dziecka.

W dotychczasowej karierze zawodowej skutecznie reprezentowałem zarówno matki, jak i ojców w postępowaniach dotyczących uprowadzeń, porwań rodzicielskich, również w oparciu o przepisy międzynarodowe - Konwencję Haską. W przypadku zagrożenia dobra dziecka zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Opolu.

Poniżej celem zapoznania się – artykuł Radia Opole dotyczący skutecznego zaniechania uprowadzenia dziecka do Szkocji. Chłopiec porwany w Strzelcach Opolskich został odnaleziony na lotnisku w Berlinie

 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.