tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Nie układa Ci się z małżonkiem, to może najpierw separacja? Adwokat Opole

Separację może orzec sąd na wniosek jednego z małżonków, jeżeli nastąpił między nimi zupełny rozkład pożycia (rozdział od stołu i łoża). Do spełnienia przesłanki zupełności rozkładu nie jest konieczne definitywne zerwanie wszystkich więzów ich łączących – mogą nadal istnieć chociażby więzi o charakterze gospodarczym wynikające ze wspólnego zamieszkania czy wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Pomimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Do innych względów zaliczyć można m.in. chorobę małżonka, z powodu której potrzebuje on stałej opieki lub pomocy, czy dobro dziecka poczętego 1. A może już nie widzicie szansy na uratowanie Waszego małżeństwa? Może to czas się rozwieść? Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego2, Sąd może orzec rozwód, kiedy Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi3. Rozróżnić można rozwód bez orzekania o winie któregoś z małżonków (za porozumieniem stron) oraz z winy któregoś z małżonków, nieważne na który rozwód się zdecydujesz albo Twój małżonek, jesteśmy w stanie Ci pomóc.

1. “Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego” M. Białecki (red.)

2. Art. 56. kodeks rodzinny i opiekuńczy
§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r., I ACa 51/10, LEX nr 1120376

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Postępowanie w sprawie nieletnich.

Chcesz adoptować, przysposobić dziecko?

Interesują Cię alimenty dla Twojego dziecka, a może dla Ciebie jako rozwiedzionego małżonka?

Nie układa Ci się z małżonkiem, to może najpierw separacja?

Intercyza, ustroje majątkowe.

Władza rodzicielska.

Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa

Kontakty z dzieckiem