Dysponowanie przez rodzica majątkiem dziecka.

Władza rodzicielska nad dzieckiem trwa od momentu narodzin dziecka, aż do uzyskania przez nie pełnoletności, tj. do ukończenia przez dziecko 18 lat. Zgodnie z art. 95 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Poprzez pojęcie piecza nad majątkiem dziecka rozumie się sprawowanie zarządu nad majątkiem małoletniego. Często majątkiem dziecka jest przedmiot dziedziczenia, darowizny czy też np. wypłacone zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Ograniczenie zarządu nad majątkiem dziecka wskazuje art. 101 § 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z w/w przepisem - rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Nadto ustawa określa obowiązek sprawowania zarządu nad majątkiem małoletniego z należytą starannością, natomiast zarząd ten nie obejmuje zarobku dziecka oraz przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Konieczność uzyskania zezwolenia Sądu w zakresie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka wynika z konieczności oceny prawidłowości załatwiania spraw majątkowych z uwagi na możliwość lekkomyślności rodziców, działania na szkodę dziecka, czy też braku odpowiedniego przygotowania.

Poprzez czynności przekraczające zwykły zarząd rozumie się np. nabycie odpłatne określonego składnika, zrzeczenie się własności rzeczy o znacznej wartości, ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność dziecka hipoteki. Natomiast nie stanowi czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka np. nabycie nieruchomości na podstawie umowy darowizny w sytuacji, gdy nieruchomość ta jest wolna od zobowiązań darczyńcy czy też innych osób trzecich.

Uzyskanie zezwolenia na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do Sądu Rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo pobytu dziecka.

Jeżeli potrzebują Państwo konsultacji, pomocy przy sporządzeniu odpowiedniego wniosku, czy też reprezentacji w Sądzie zapraszam do kontaktu adwokat Opole.

 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.