tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził

Jest to przestępstwo stypizowane w art. 190 kodeksu karnego1, czyli groźby karalne, których przejawem jest “godzenie w wolność człowieka w sferze psychicznej (wolność od strachu, zastraszenia). Jego treścią jest grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej”, jeżeli groźba ta wzbudza w Tobie uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona w Sąd Najwyższy trafnie uznał, że groźba karalna może być wyrażona przez każde zachowanie się sprawcy (zapowiedź słowna, zawarta w piśmie, wyrażona gestem, np. mierzeniem z broni palnej itp.), jeżeli uzewnętrznia ono w sposób niewątpliwy groźbę popełnienia przestępstwa. Mogą przejawiać się w różnej formie wyrażonej na piśmie, twarzą w twarz, a nawet przez internet. Podobnie jak przy stalkingu jest to przestępstwo ścigane na Twój wniosek, może udało Ci się nagrać owe groźby, może były wypowiedziane przy kimś jeszcze, a może dostałeś je w formie listownej lub elektronicznej. Pamiętaj z Nami nie ma sytuacji bez wyjścia.

Nie bój się, podejmij z Nami konkretne działania, będziemy z Tobą na każdym etapie walki o Twoje prawa. Zapraszam do kontaktu adwokat Tomasz Piróg Opole.

1 Art. 190.
§ 1.
Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2.
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

2 “Kodeks Karny. Komentarz.” A.Marek (red.), wydanie internetowe: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587269736/59878/kodeks-karny-komentarz-wyd-v?keyword=Groźba%20karalna

3 “Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna.” M.Bojarski (red.) wyd. 4, s.501-502

4 zob. wyrok SN z dnia 24 sierpnia 1987 r.,I KR 225/87, OSNKW 1988, nr 3, poz. 21

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia -
Agencja Reklamowa Efective

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił?

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził?

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających?

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku?

Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony?

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi?

Fałszowanie dokumentu

Kradzież, kradzież z włamaniem

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu?

Ścigany listem gończym?