Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Zachowanie się sprawcy przestępstwa określonego w art. 288 kodeksu karnego1 polega na niszczeniu cudzej rzeczy albo poprzez jej uszkodzenie lub zniszczeniu tak że jest całkowicie niezdatna do użytku, celu dla jakiego została stworzona. Przestępstwo to dotyczyć może również nieruchomości, a nawet takiego uszkodzenia poprzez umieszczenie rysunku, napisu, graffity na elewacji budynku (albo może to stanowić wykroczenie w zależności od wartości uszkodzenia), jeżeli owe malowidło przyczyniło się do zmniejszenia wartości materialnej lub użytkowej budynku2. Przez niszczenie należy rozumieć zniszczenie całkowite lub tak znaczne naruszenie substancji materialnej rzeczy, że nie nadaje się ona już do używania zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a uszkodzenie to natomiast takie naruszenie lub uszczuplenie owej substancji materialnej lub takie oddziaływanie na rzecz, które powoduje istotne ograniczenie możliwości jej używania. Dodatkowo wyróżnić należy uczynienie mienia niezdatnego do użytku poprzez pozbawienie mienia właściwości użytkowych, ale bez naruszenia jego substancji, np. wsypanie piasku do baku w samochodzie3.

Jest to przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, przez którego należy rozumieć nie tylko właściciela, ale również osobę, która dane mienie wynajmuje lub wydzierżawia. Dlatego do zawiadomienia Policji lub Prokuratury o przestępstwie (w przypadku zniszczenia/uszkodzenia mienia o wartości przekraczającej ¼ minimalnego wynagrodzenia) należy dołączyć Twój wniosek o ściganie sprawcy. Jeżeli jest taka możliwość zabierz ze sobą na Komisariat na Policję uszkodzoną, zniszczoną rzecz, a na pewno udokumentuj np. w formie zdjęć, nagrania zaistniałe zniszczenie lub uszkodzenie.

Żeby ułatwić Ci całą procedurę ukarania sprawcy, zapraszam do kontaktu - prawnik z Opola Tomasz Piróg.

1 Art. 288.

§1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
§4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

2 “Prawo Karne Materialne. Część ogólna i szczególna”., M.Bojarski (red.) wyd. 4, s. 587

3 “Prawo Karne.” A.Marek (red.) wyd. 10, s.552-554

 
Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI
Prawnikami z Opola

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Piróg to zespół prawników, doświadczonych i zaangażowanych w sprawy klientów. Kancelaria pracuje z Klientami z miasta Opole, całego woj. opolskiego.

Adwokat z Opola specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych. Współpracuje z radcą prawnym oraz wysoko wykfalifikowanymi prawnikami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.