tel. 77 500 01 45 tel. 605 610 775

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił

Zarówno bójka jak i pobicie są określone w art. 158 kodeksu karnego1, który definiuje bójkę jako starcie pomiędzy co najmniej trzema osobami, które atakują się wzajemnie, a więc występują zarazem w roli napastników i napadniętych, z kolei pobicie rozumiane jest jako czynna napaść dwóch lub więcej osób na inną osobę lub osoby, a więc sytuacja w której wyraźnie rysuje się podział ról: na napastników i osoby broniące się. Powyższe rozróżnienie ma kluczowe znaczenie, ponieważ osoby, które zostały pobite nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie nietykalności cielesnej oraz za obrażenia, które zadały napastnikowi, gdyż działały w warunkach obrony koniecznej. Sytuacja kształtuje się inaczej w przypadku uczestnictwa w bójce, ponieważ tam osoby występują w “podwójnej” roli- napastnika i broniącego się, dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest odstąpienie od czynnego udziału w bójce, co może pozwolić na zastosowanie, już wcześniej wspomnianej instytucji np. obrony koniecznej. 2 W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć, że osobny przepis kodeksu karnego (tj. art. 1593) reguluje użycie w bójce niebezpiecznego narzędzia, czyli przedmiotów takich jak broń palna lub nóż, jednak nie wskazuje się, jakie jeszcze inne narzędzia mogą być uznane za niebezpieczne, przyjmuje się, że chodzi o każdy przedmiot, którego użycie w takim zdarzeniu może być narazić drugiego człowieka na niebezpieczeństwo4.

Należałoby teraz się zastanowić, co Ty jako ofiara możesz zrobić, warto zgłosić się do lekarza celem ustalenia skutków zaistniałych zdarzeń, może ktoś widział całe zdarzenie, poddać się obdukcji policyjnej, dlatego zgłoś to na Policję, są to przestępstwa ścigane z urzędu, nie martw się dowodami, to Policja, Prokuratura będzie je zbierać,a my w sądzie będziemy Tobie towarzyszyć jako oskarżyciel posiłkowy.

A może sytuacja wymknęła się spod kontroli i to Ty byłeś prowodyrem bójki lub pobicia, a teraz nie wiesz co robić? Odmowa składania wyjaśnień przysługuje Ci ZAWSZE, to Ci nie zaszkodzi, z kolei kontakt z Nami może tylko pomóc. Zapraszam do kontaktu - skuteczny adwokat opole i prawnik Tomasz Piróg.

1 Art. 158.

§ 1.
Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2.
Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
§ 3.
Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2 “Prawo Karne” A.Marek (red.), wyd. 10, str. 444

3 Art. 159. [Użycie w bójce i pobiciu niebezpiecznego narzędzia]
Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

4 “Prawo Karne Materialne. Część ogólna i szczególna”, M. Bojarski (red.), wyd. 4, str. 471-474

Opole ul. Krakowska 37/202 kancelaria adwokacka, adwokat opole Tomasz Piróg, rozwód, skuteczny adwokat, kancelaria prawna.
Wykonanie strony, pozycjonowanie i zdjęcia - Agencja Reklamowa Efective

Brałeś udział w bójce? Ktoś Cię pobił?

Obawiasz się o swoje zdrowie lub życie, ktoś Ci groził?

Zostałeś zatrzymany za posiadanie narkotyków?

Czy ojciec albo matka Twojego dziecka uporczywie uchyla się od płacenia alimentów?

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środkach odurzających?

Ktoś zniszczył Twoją rzecz lub poważnie ją uszkodził?

Uczestniczyłeś w wypadku w komunikacji, jesteś jego sprawcą a może ucierpiałeś podczas takiego wypadku?

Oszukano Cię? A może to Ty jesteś o nie oskarżony?

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu? A może ktoś Ci grozi?

Fałszowanie dokumentu

Kradzież, kradzież z włamaniem

Jesteś prześladowany? Padłeś ofiarą stalkingu?

Ścigany listem gończym?